• Hjem >
  • Laos - et spennende land! 8.-10. trinn.

Laos - et spennende land! 8.-10. trinn.

Laos ligger i Sør-Øst Asia, og er inneklemt mellom Kina, Myanmar, Vietnam, Thailand og Kambodsja. Laos er et vakkert land, med frodig natur og mange fjell og daler. Landet er ikke veldig stort, og har ca. 7 millioner innbyggere. Litt under halvparten av befolkningen i Laos er urfolk, det finnes over 100 urfolksgrupper i landet. De snakker et annet språk enn majoriteten i landet, og har en annen religion og kultur. Urfolkene opplever å bli diskriminert i Laos, og de har få rettigheter. 

De fleste bor i små landsbyer oppe i fjellene i Laosog mange dyrker sin egen mat. Jorden er fruktbar og mange spennende frukt og grønnsaker dyrkes her. Likevel er Laos et fattig land og en av tre personer lever i fattigdom.Det er tøft å leve i fattigdom. 

Det offisielle språket i Laos er Lao, det er dette språket de som bestemmer i Laos bruker og litt mer enn halvparten av befolkningen har dette som sitt morsmål. Resten av befolkningen er urfolk og snakker sitt eget språk, som ofte er veldig forskjellig fra Lao. 

Refleksjonsspørsmål

·  Hva vet dere om Laos fra før av?

·  Er Laos et rikt eller fattig land? Hvorfor? 

·  Når er en person fattig? 

·  Hva betyr det at Laos var en fransk koloni? 

·  Kan dere nevne noen likheter og forskjeller mellom Norge og Laos?

·  Hvordan påvirket Vietnamkrigen Laos?

·  Hvorfor ble USAs krigføring i Laos kaldt «den hemmelige krigen»?

·  Urbefolkningen i Laos opplever å bli diskriminert. Hva er diskriminering?   


Oppgaver

1. Les om urfolks rettigheter. Diskuter i grupper hvordan urfolk i Laos blir diskriminert. 

2. La elevene lese mer om Laos her og last ned landark her. Gruppeoppgave: Lag en tidslinje over Laos sin historie med utklipp og fakta og presenter for klassen

3. Gå inn på ssb.no og finn statistikk befolkningen i Norge etter alder og regn ut hvor stor andel av befolkningen i Norge som er under 15 år. 

Kompetansemål

Samfunnsfag (10. trinn):                                                                                                                                                        

  • Samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag                                                                                                   
  • Gjere greie for årsaker til og konsekvenser av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane.                                                           

KRLE (10. trinn):                                                                                                                                                                      

  • Identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom