• Hjem >
  • LANGFILM: LAOS 1.-4. TRINN

LANGFILM: LAOS 1.-4. TRINN

Store deler av befolkningen i Laos lever i fattigdom. Landet er kommunistisk, og selv om myndighetene de siste årene har åpnet mer opp for handel og det internasjonale markedet så har dette bare kommet noen få mennesker til gode.   

Opp mot halvparten av befolkningen i Laos er urfolk, og lever ofte i små landsbyer oppe i fjellene. Urfolk i Laos får lite anerkjennelse for sin kultur av myndighetene i Laos, og de opplever ofte å bli diskriminert. For eksempel blir det ikke undervist i urfolkenes eget språk på skolen, selv om dette er det eneste språket elevene forstår. Ettersom de bor relativt isolert oppe i fjellene er urfolkene i stor grad selvforsynte med mat. Det er mye hardt arbeid som må til for å få nok mat til hele familien, hele året. Derfor må barna hjelpe til og jobbe fra de er små. Dette, kombinert med at skolen oppleves som lite relevant for urfolksbarna, gjør at flere barn ikke går på skolen, eller slutter før de har fullført barneskolen. Når barna ikke får en utdanning blir det ekstra vanskelig å bryte ut av fattigdommen oppe i landsbyene. 

De tre viktigste stikkordene for denne filmen er: urfolk, diskriminering og menneskerettighetene. Samtidig vil et viktig fokus være at elevene skal få kjennskap til ulikheter i levekår for barn som lever andre steder i verden.


Refleksjonsspørsmål

Før dere ser filmen: 

·     Hva vet dere om Laos? Kan dere finne Laos på et kart? 

Etter dere har sett filmen:

·     Lærte dere noe nytt? Kan dere tenke på tre ting dere lærte av filmen? 

·     Hva betyr det at noen lever i fattigdom? Kan et barn være fattig selv om de har tak over hodet og kanskje eier en leke?

·     Er Laos et rikt eller fattig land? Hvorfor?

·     Hvordan ser det ut i landsbyen? Hva er likt og hva er forskjellig fra landsbyen og der du bor?

·     Hvordan tror du det er å bo i huset til Mito? Hva hadde dere likt og hva hadde dere syns vært vanskelig?

·     Hvorfor slutter mange barn i Laos på skolen når de er 11-12 år?

·     Hvorfor er det viktig at også urfolkene lærer seg lao-språket?

·     Syns dere det er viktig å lære om egen kultur og språk? Hvorfor/hvorfor ikke?

·     Hvordan tror du ditt liv ville blitt som voksen dersom du måtte slutte på skolen når du var 11 år?

·     Hvorfor er det flere gutter enn jenter på ungdomsskolen?

·     Alle barn har rett til å gå på skole. Kommer dere på noen andre rettigheter alle barn har?

·      Hvorfor bor så mange gutter i Laos i kloster?

·      Hvordan tror du det hadde vært i bo i kloster? Hva så kjekt ut?


Oppgaver 

1.    Fargelegg dyrene i Laos. 

2.    Tegn en tegning av deg selv på besøk i landsbyen til Mito. Hva hadde du likt å gjøre i landsbyen? 

3.    Gå gjennom barns rettigheter i barnekonvensjonen. Syns dere noen av disse rettighetene viktigere enn andre? Hvorfor?

4.    Bruk Hei Verdens plakat Alle barn har rett til... Skriv ned barns rettigheter og heng plakaten opp i klasserommet. 

5.    Lag en veggplakat om buddhismen og munkenes hverdag.

Kompetansemål 

Samfunnsfag (4. trinn):                                                                                                                                                       

  • Presentere menneskerettar og rettar barn har, og reflektere over kvifor desse rettane finst.                   
  • Utforske og gi døme på korleis menneske i ulike delar av verda påverker livet til kvarandre       

KRLE (4. trinn):     

  • Samtale om og presentere sentrale fortellinger og trosforestillinger i østlige og vestlige religiøse tradisjoner                                                                                                                                                            
  • Beskrive og samtale om ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn

Last ned

Lærerveiledning 1-4. trinn

Last ned