• Hjem >
 • Skole for alle - å leve med en funksjonsnedsettelse. 1.-4. trinn.

Skole for alle - å leve med en funksjonsnedsettelse. 1.-4. trinn.

I verden i dag lever omtrent en milliard mennesker med nedsatt funksjonsevne, og over halvparten av barna med funksjonsnedsettelse som lever i utviklingsland får ikke gå på skole. Grunnene er mange, én kan være at skoleveien er for lang, en annen at familien ikke har råd til nødvendige hjelpemidler. En tredje grunn kan være at skolen ikke er tilpasset barnet med nedsatt funksjonsevne. Mange ganger er det også slik at læreren ikke ønsker at elevene med nedsatt funksjonsevne kommer på skolen fordi han eller hun ikke har tid, eller ikke vet hvordan man underviser barn med et andre behov enn de funksjonsfriske. Et liv med nedsatt funksjonsevne kan være utfordrende uansett hvor i verden man bor, men når man lever i fattigdom er det gjerne ekstra tøft. Flere steder har både unge og voksne en dårlig holdning overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det vil si at de mobber dem og behandler dem skikkelig ugreit. Mange barn med nedsatt funksjonsevne opplever å bli utsatt for vold, også av sine egne foreldre.

I denne filmen møter vi Johanna som bor i en liten landsby i Zambia sammen med familien sin. Johanna har en funksjonsnedsettelse som gjør at hun blir behandlet annerledes enn jevnaldrende barn. Gjennom Johannas historie får vi lære mer om hvordan det er å leve med en funksjonsnedsettelse i et fattig land som Zambia. Vi ser at hennes funksjonsnedsettelse begrenser livet hennes, men også at disse begrensningene i hovedsak stammer fra fordommer, skam og tilgang på ressurser for å tilrettelegge for at hun skal kunne leve et så normalt liv som mulig.

Mål

Dette undervisningsopplegget belyser hvordan det å leve med en funksjonsnedsettelse kan påvirke retten til utdanning. Det gir også innsikt i barns levekår ulike steder i verden.

Begrepsavklaring

Før filmen starter oppfordrer vi klassen til å diskutere betydningen til noen av begrepene som blir brukt i filmen:

 • Nedsatt funksjonsevne: når man skader, mister eller har en feil ved en kroppsdel. Eller når kroppen ikke fungerer som den skal. Det finnes veldig mange ulike former for nedsatt funksjonsevne.
 • Funksjonsfrisk: en person som ikke har nedsatt funksjonsevne.
 • Fordommer: å ha (negative) tanker eller holdninger til noen eller noe, uten at man har kunnskap nok til å begrunne det.
 • Diskriminering: å behandle noen dårligere enn andre eller å forskjellsbehandle uten å ha en gyldig begrunnelse.

Refleksjonsspørsmål

 1. Hvordan blir Johanna behandlet annerledes enn andre barn på hennes alder?
 2. Hvorfor tror du familien til Johanna skammer seg over henne?
 3. Blir mennesker med funksjonsnedsettelse i Norge diskriminert?
 4. Hva er forskjellene på å leve med funksjonsnedsettelse i Norge og Zambia?

Oppgaver:

 1. Skriv eller tegn fortsettelsen på historien om Johanna. Hvordan ble livet hennes når hun fikk gå på skolen?
 2. Last ned eller bestill plakaten «All barn har rett til...». Les mer om barns rettigheter her.


Kompetansemål

Samfunnsfag (4. trinn):                                                                                                 

 • Presentere menneskerettar og rettar barn har, og reflektere over kvifor desse rettane finnst                                                                                                   
 • Samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet                                                          

KRLE (4. trinn):                                                                                                                      

 • Samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen

Last ned