• Hjem >
 • Skole for alle - å leve med en funksjonsnedsettelse. 5.-7. trinn.

Skole for alle - å leve med en funksjonsnedsettelse. 5.-7. trinn.

I verden i dag lever omtrent en milliard mennesker med nedsatt funksjonsevne, og over halvparten av barna med funksjonsnedsettelse som lever i utviklingsland får ikke gå på skole. Grunnene er mange, én kan være at skoleveien er for lang, en annen at familien ikke har råd til nødvendige hjelpemidler. En tredje grunn kan være at skolen ikke er tilpasset barnet med nedsatt funksjonsevne. Mange ganger er det også slik at læreren ikke ønsker at elevene med nedsatt funksjonsevne kommer på skolen fordi han eller hun ikke har tid, eller ikke vet hvordan man underviser barn med et andre behov enn de funksjonsfriske. Et liv med nedsatt funksjonsevne kan være utfordrende uansett hvor i verden man bor, men når man lever i fattigdom er det gjerne ekstra tøft. Flere steder har både unge og voksne en dårlig holdning overfor mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det vil si at de mobber dem og behandler dem skikkelig ugreit. Mange barn med nedsatt funksjonsevne opplever å bli utsatt for vold, også av sine egne foreldre.

I denne filmen møter vi Johanna som bor i en liten landsby i Zambia sammen med familien sin. Johanna har en funksjonsnedsettelse som gjør at hun blir behandlet annerledes enn jevnaldrende barn. Gjennom Johannas historie får vi lære mer om hvordan det er å leve med en funksjonsnedsettelse i et fattig land som Zambia. Vi ser at hennes funksjonsnedsettelse begrenser livet hennes, men også at disse begrensningene i hovedsak stammer fra fordommer, skam og tilgang på ressurser for å tilrettelegge for at hun skal kunne leve et så normalt liv som mulig.

Mål

Dette undervisningsopplegget belyser hvordan det å leve med en funksjonsnedsettelse kan påvirke retten til utdanning. Det gir også innsikt i barns levekår ulike steder i verden.

Begrepsavklaring

Før filmen starter oppfordrer vi klassen til å diskutere betydningen til noen av begrepene som blir brukt i filmen:

 • Nedsatt funksjonsevne: når man skader, mister eller har en feil ved en kroppsdel. Eller når kroppen ikke fungerer som den skal. Det finnes veldig mange ulike former for nedsatt funksjonsevne.
 • Funksjonsfrisk: en person som ikke har nedsatt funksjonsevne.
 • Fordommer: å ha (negative) tanker eller holdninger til noen eller noe, uten at man har kunnskap nok til å begrunne det.
 • Diskriminering: å behandle noen dårligere enn andre eller å forskjellsbehandle uten å ha en gyldig begrunnelse.

Refleksjonsspørsmål

 1. Hvordan blir Johanna behandlet annerledes enn andre barn på hennes alder?
 2. Hvorfor tror du familien til Johanna skammer seg over henne?
 3. Blir mennesker med funksjonsnedsettelse i Norge diskriminert?
 4. Hva er forskjellene på å leve med funksjonsnedsettelse i Norge og Zambia?

Oppgaver

 1. Mennesker kan oppleve å bli diskriminert fordi de har en funksjonsnedsettelse. Hvilke andre grunnlag kan mennesker bli diskriminert for?
 2. Skriv eller tegn fortsettelsen på historien om Johanna. Hvordan ble livet hennes når hun fikk gå på skolen?
 3. Last ned eller bestill plakaten «Alle barn har rett til...» og fyll inn de ulike rettighetene som alle barn i verden har. Les mer om barns rettigheter her.

Lær mer

 I 2019 ble det lansert nye Barbie-dukker som sitter i rullestol og som har protese. Les denne artikkelen fra Dagbladet om hvorfor dette er viktig. 

Kompetansemål

Samfunnsfag (7. trinn):                                                                                                                 

 • Samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land                                                                                 
 • Drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for et demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering.     

Last ned