• Hjem >
  • Skole i Laos 1.- 4. Trinn

Skole i Laos 1.- 4. Trinn

De fleste urfolksgruppene som lever i fjellene i Laos lever i fattigdom. Det kan være vanskelig for dem å få seg jobb utenfor landsbyene, fordi de ikke snakker Lao, som er hovedspråket i Laos. Lao er også undervisningsspråket på skolen. Derfor er det vanskelig for mange av elevene fra urfolksgruppene, de snakker jo sitt eget språk og skjønner ikke hva læreren sier! De fleste voksne har aldri gått på skole, og kan verken lese eller skrive. Fremdeles i dag er det mange barn som ikke går på skolen, og av de som begynner på skolen er det mange som slutter før de er ferdige. Dette gjør det vanskelig å komme seg ut av fattigdommen.

I denne filmen besøker vi fire forskjellige skoler, og ser hvordan hverdagen er for elever og lærere.

Refleksjonssamtale

·  Hvorfor er det vanskelig på skolen for mange av barna i filmen?

·  Hvorfor slutter mange barn i Laos på skolen når de er 11-12 år?

·  Hvorfor er det viktig at også urfolkene lærer seg lao-språket?

·  Syns dere det er viktig å lære om egen kultur og språk? Hvorfor/hvorfor ikke?

·  Hvordan tror du ditt liv ville blitt som voksen dersom du måtte slutte på skolen når du var 11 år?


Oppgaver

1.    Lag en tegneserie av hvordan din skolehverdag ser ut. Ser den forskjellig fra skolehverdagen til barna i Laos? 

2.    Les dagbøker skrevet av barn i Laos her. Skriv ned hvilke oppgaver du hjelper til med hjemme. Er det noe som er likt som hos barna i Laos? 

Kompetansemål:

Samfunnsfag (4.trinn): 

  • Presentere menneskerettar og rettar barn har, og reflektere over kvifor desse rettane finst.              
  • Samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleisdet kan opplevast å ikkje vere ein del av fellesskapet. 

Last ned

Lærerveiledning 1-4. trinn

Lærerveiledning