• Hjem >
  • Skole i Laos. 8.- 10. Trinn

Skole i Laos. 8.- 10. Trinn

De fleste urfolksgruppene som lever i fjellene i Laos lever i fattigdom. Det kan være vanskelig for dem å få seg jobb utenfor landsbyene, fordi de ikke snakker Lao, som er hovedspråket i Laos. Lao er også undervisningsspråket på skolen. Derfor er det vanskelig for mange av elevene fra urfolksgruppene, de snakker jo sitt eget språk og skjønner ikke hva læreren sier! De fleste voksne har aldri gått på skole, og kan verken lese eller skrive. Fremdeles i dag er det mange barn som ikke går på skolen, og av de som begynner på skolen er det mange som slutter før de er ferdige. Dette gjør det vanskelig å komme seg ut av fattigdommen. 

I denne filmen besøker vi fire forskjellige skoler, og ser hvordan hverdagen er for elever og lærere.

Refleksjonssamtale

·  Hvorfor er det vanskelig på skolen for mange av barna i denne filmen? 

·  Hvorfor slutter mange barn i Laos på skolen når de er 11-12 år?

·  Hvorfor er det viktig at også urfolkene lærer seg lao-språket?

·  Syns dere det er viktig å lære om egen kultur og språk? Hvorfor/hvorfor ikke?

·  Hvordan tror du livet ditt hadde vært i dag dersom du måtte slutte på skolen når du var 11 år?    Hvordan tror du fremtiden hadde blitt?


Oppgaver

1.  Gruppevis: Lag en liste/oversikt hvor dere sammenligner utdanningssystemet i Laos og i Norge.

2.  Gruppevis: Les om elever og læreres utfordringer på skolen i en liten akha-landsby i Tøft å være lærer. Intervju en av dine lærere og spør om hvordan de synes det er å være lærer. Inkluder spørsmål som; 

-    Hvorfor ble de lærere?

-    Hva er det mest utfordrende med å være lærer?

-    Hva er det beste med å være lærer? 

-    Kan han/hun tenke seg å være lærer i andre land enn Norge? 

Kompetansemål

Samfunnsfag (10. trinn):                                                                                                                                                   

  • Samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag