• Hjem >
  • Gratis lunsjseminar for lærere i Rogaland

Gratis lunsjseminar for lærere i Rogaland

Vil du være med på Hei Verdens lunsjseminar for lærere i Rogaland 28. september? Du får inspirasjon, spennende faglig påfyll og god lunsj. Påmelding sendes til post@heiverden.no. Se under bildet for hele programmet: 

12.00   Forsyn dere med god lunsj!

12.10   Hei Verden ønsker velkommen   
Ny daglig leder i Hei Verden presenterer seg selv og ønsker alle velkommen.                                            

12.20   Verden i klasserommet: Om solidaritet, rettferdighet og menneskeverd.
Ved Erling J. Pettersen, tidligere biskop i Stavanger.
Erling J. Pettersen ledet arbeidet med NOU 1995: identitet og dialog. Denne utredningen hadde blant annet som mandat å vurdere innholdet i fagene knyttet til religion og livssyn, lærerstilling i etikk ved UiO og instituttstyrer for IKO – Kirkelig pedagogisk senter.

13.10   Pause

13.20   Uten støtte fra foreldrene – ingen skolegang.
Ved Ivar Munthe, prosjektkoordinator i Hei Verden.
I Hei Verdens prosjekter i Sør er foreldrene en viktig suksessfaktor. Dersom foreldrene ikke ser nødvendigheten av utdanning, møter heller ikke barna opp på skolen. Et av FNs 17 bærekraftsmål er at verden innen 2030 skal sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning som kan fremme livslang læring – men hvordan skal man komme i mål med dette dersom foreldrene ikke er på lag?

13.45   Pause

13.55   Erfaringsutveksling v/ Hei Verden
Hvordan kan man motivere elevene til å spre solidaritetsengasjement og være engasjert i rettferdighet, likeverd og menneskerettigheter utover solidaritetsaksjonen? Vi setter av litt tid til å dele erfaringer og diskutere problemstillinger knyttet til dagens foredrag og tema. 

14.30   Takk for i dag og vel hjem!

Seminaret er gratis og det blir servert lunsj. 
Påmelding: post@heiverden.no eller 51885500 innen 22. sept.