• Hjem >
  • Nytt skoleår!

Nytt skoleår!


Det nye skoleåret er i gang, og vi håper mange skoler ønsker å arrangere solidaritetsaksjon for Hei Verden i år også. 

Hei Verden tror at utdanning er nøkkelen til en bedre fremtid. Gjennom vårt arbeid får mer enn 25.000 barn i Bangladesh, Peru, Zambia og Laos muligheten til å gå på en god skole. 

Nytt skoleår gir også muligheter for elever i Norge til å få ny kunnskap og større engasjement for globale spørsmål. Hei Verden tilbyr mye spennende undervisningsmateriell. Allerede neste år vil nye læreplaner tre i kraft. Her står temaene demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling sentralt. Våre undervisningsopplegg er i tråd med de nye læreplanene og kan med fordel tas i bruk i deres klasserom. Ved å engasjere skolen i en solidaritetsaksjon får elevene mulighet til å utvikle holdninger og tilegne seg ny kunnskap om samfunnet og verden rundt oss.

Ta kontakt med oss for avtale om foredrag, bestilling av varer eller hjelp til gjennomføring av aksjon. Få tips og triks til gjennomføring av solidaritetsaksjon her.