COVID-19

Utbruddet av Covid-19 har påvirket samfunnet vårt på måter som vi vanskelig kunne se for oss bare for noen måneder siden. Dette får alvorlige konsekvenser for oss her i Norge, men det rammer mennesker som lever i fattige land i Sør enda hardere. Vi får nå rapporter fra våre samarbeidspartnere i Bangladesh, Peru, Zambia og Laos som beskriver en ganske håpløs situasjon. I alle landene har skolene stengt ned. Dette er alvorlig for elevene som allerede er i en sårbar læringssituasjon. Grunnet mangel på strøm og elektroniske hjelpemidler er det vanskelig å få gjennomført undervisning nå. Vi er bekymret for at barn som vi har jobbet for å få inn i skolen nå vil falle utenfor igjen. Mange av barna i våre prosjekter har allerede store hull i utdanningsløpet sitt, og synes det er utfordrende å komme seg gjennom skoleløpet. Når fattigdommen blir for stor er det lett å velge lavt betalte småjobber fremfor skole, selv for barn. I tillegg vet vi at skolen, for mange barn, tilbyr det eneste skikkelige måltidet de får i løpet av den dag. Nå forsvinner også dette. 

Arbeidet med å sikre at barna i prosjektområdene får fortsette utdanningen sin er i full gang. Hei Verden jobber for at skoler og læringssentre kan åpne på en trygg måte og at barna skal komme tilbake på skolen. Noen steder foregår nå undervisningen i 3 skift på grunn av små klasserom.  Våre partnere gjør også en veldig viktig jobb for å informere om, og sette i gang forebyggingstiltak mot korona. Mange steder får lokalbefolkningen lite eller ingen informasjon fra myndighetene.  

Hei Verden blir også rammet hardt av de restriksjonene som nå er satt i gang for å hindre spredning av viruset. Flere skoler har naturlig nok måtte avlyse sine solidaritetsaksjoner og vi vet også at det er vanskeligere å få støtte fra både private og bedrifter i økonomiske nedgangstider. For at vi skal kunne fortsette arbeidet vårt er vi avhengige av gode støttespillere. Vi håper derfor at skolene vil prioritere å gjennomføre aksjoner når restriksjonene slipper opp, vi kan stille opp med tips og triks, samt den støtten som er nødvendig for å få det til. Vi håper også at privatpersoner og bedrifter vil være med å bidra, les mer om hvordan her.