COVID-19

Utbruddet av Covid-19 har påvirket samfunnet vårt på måter som vi vanskelig kunne se for oss bare for en måned siden. Dette får alvorlige konsekvenser for oss her i Norge, men det rammer mennesker som lever i fattige land i Sør enda hardere. Vi får nå rapporter fra våre samarbeidspartnere i Bangladesh, Peru, Zambia og Laos som beskriver en ganske håpløs situasjon. I alle landene har skolene stengt ned. Dette er alvorlig for elevene som allerede er i en sårbar læringssituasjon. Grunnet mangel på strøm og elektroniske hjelpemidler er det vanskelig å få gjennomført undervisning nå. Vi er bekymret for at barn som vi har jobbet for å få inn i skolen nå vil falle utenfor igjen. Mange av barna i våre prosjekter har allerede store hull i utdanningsløpet sitt, og synes det er utfordrende å komme seg gjennom skoleløpet. Når fattigdommen blir for stor er det lett å velge lavt betalte småjobber fremfor skole, selv for barn. I tillegg vet vi at skolen, for mange barn, tilbyr det eneste skikkelige måltidet de får i løpet av den dag. Nå forsvinner også dette. 

Når denne situasjonen er over står vi klare til å gå i gang med å håndtere de utfordringene som vil møte oss i arbeidet med å sikre kvalitetsutdanning for fattige barn i prosjektlandene. 

Hei Verden blir også rammet hardt av de restriksjonene som nå er satt i gang for å hindre spredning av viruset. Flere skoler har naturlig nok måtte avlyse sine solidaritetsaksjoner og vi vet også at det er vanskeligere å få støtte fra både private og bedrifter i økonomiske nedgangstider. For at vi skal kunne fortsette arbeidet vårt er vi avhengige av gode støttespillere. Vi håper derfor at skolene vil prioritere å gjennomføre aksjoner når restriksjonene slipper opp, vi kan stille opp med tips og triks, samt den støtten som er nødvendig for å få det til. Vi håper også at privatpersoner og bedrifter vil være med å bidra, les mer om hvordan her.