• Hjem >
  • Pandemien har ført til en global utdanningskrise

Pandemien har ført til en global utdanningskrise

Koronapandemien har tydeliggjort enorme forskjeller i utdanning i verden. 1,6 milliarder elever og studenter vært rammet av skolestenginger under pandemien. I gjennomsnitt har så mye som to tredjedeler av et skoleår gått tapt. Minst 463 millioner barn har heller ikke hatt tilgang til fjernundervisning når skolene har vært stengt. Konsekvensene av dette er så store at vi nå ett år etter pandemiens utbrudd er midt inne i en global utdanningskrise. 

Hei Verden driver utdanningsprosjekter i Laos, Zambia, Peru og Bangladesh. I alle landene har skolene vært stengt lenge, og fjernundervisningen mangelfull. Mange barn har fått så store hull i utdannelsen sin at de dropper ut av skolen. Det er også et veldig stort problem at fattigdommen er økende, og barn må slutte på skolen for å være med å forsørge familien.

På tross av enorme utfordringer har vi oppnådd gode resultater i prosjektene våre i 2020: 
I Zambia har 102 frivillige lærere ved prosjektskolene blitt kurset.  58 av 59 lærere som har fått støtte til å fullføre 3-årig lærerutdanningen skrev i 2020 sin avgangseksamen. For disse lærerstudentene ble mye av undervisningen digital grunnet smittevernsrestriksjoner. De fikk da låne smarttelefoner som gjorde det slik at de kunne delta på undervisningen og fullføre utdanningen sin. De 1257 elevene med funksjonsnedsettelser som ble vurdert av leger i 2019 har i 2020 blitt fulgt opp og har mottatt hjelpetiltak, hovedsakelig briller. 507 elever som tidligere har falt utenfor skolen ble i 2020 skoleelever. 61 elever i sårbare livssituasjoner mottok stipend for å gå på ungdomsskolen. 

I Laos har vi blant annet utstyrt elevene med munnbind og skolene med utstyr til håndvask. Selv om flere barn har droppet ut av skolen i løpet av det siste året jobber vi hardt for å få dem tilbake.  Nedstengingen førte til tapt undervisning for elevene i prosjektet, noe som bidro til at mange elever ikke besto testene ved slutten av skoleåret som er nødvendig for å gå videre til neste klassetrinn. 10 lærere og 4 rådgivere har blitt kurset, og 157 elever fikk også opplæring i å være «peer educators». 

Peru er svært hardt rammet av covid, og mangler et system for fjernundervisning. På grunn av pandemien har mange elever har droppet ut av skolen, og flere har fått store læringshull. Eksempelvis har de yngste elevene ikke lært seg å lese og skrive da skolene har vært stengt mer eller mindre hele skoleåret. Likevel har prosjektet levert flere gode resultater. I 2020 tok 330 elever del i Hei Verden og Tares prosjekt om tospråklig interkulturell undervisning (IBE). 39 lærere fullførte sin mastergrad i IBE.  Disse lærerne skal videre undervise andre lærere i hvordan man implementerer IBE i skolen. Det ble også arrangert en “teacher training-workshop” for 1200 i Cusco i februar, før pandemien brøt ut. Når pandemien brøt ut lagde våre partnere et hjemmeundervisningsopplegg for elevene i våre skoler som ble tatt i bruk i flere provinser. Det ble arrangert digitale workshop for lærerne for hvordan de best kan gjennomføre fjernundervisning, og  500 familier fikk tellerskritt på mobilene sine for at elevene kunne ha kontakt med læreren sin da skolen var stengt. Også radiosendinger ble brukt som en del av fjernundervisning. Likevel når verken radio- eller nettdekningen alle elevene i prosjektområdene våre, disse elevene fikk fysiske oppgaver brakt til seg en gang i uken. Vi har utstyrt skolene med vanntanker, bøtter, såpe, termometer og desinfiserende midler, slik at de kunne åpne for undervisning et par dager i uken, 

Bangladesh stengte som de andre landene skolene i mars. Fjernundervisningen i landet har foregått på tv, som de fleste elevene i våre prosjektområder ikke har tilgang til, noe som betyr at de på kort tid har fått store hull i utdanningen sin. Hei Verdens læringssentre åpnet for mindre grupper fra juni og utover, der læringen har foregått i flere skift. I 2020 gikk 627 minoritetsbarn på 33 morsmåls læringssentre støttet av oss. Vi støttet 21 formelle skoler for å styrke undervisningen og involvere lokalsamfunnet, og 4203 elever fikk bedre undervisning. Våre partnere drev 7 førskoler og 5 Bridge Schools - skoler for barn som har droppet ut av ordinær utdanning. 75 barn fikk dermed en ny sjanse til en utdanning. Vi opprettet Child Clubs på 19 skoler for å styrke undervisningen for barn med spesielle behov. 168 elever fra fattige familier fikk utdelt skoleutstyr. 

Her hjemme har smittevernrestriksjoner og perioder med stengte skoler satt sitt preg på Hei Verdens innsamlingsarbeid. Skolenes solidaritetsaksjoner står årlig for over 90 % av våre innsamlede midler, men i 2020 samlet skolene inn 2,6 millioner mindre enn vanlig. 39 skoler arrangerte solidaritetsaksjoner, dette er under halvparten av et vanlig år. Samtidig ble mer enn 600 klasser med på vår Omvendte Adventskalender, noe som er høyere enn året før. 


Se under for gode råd om hvordan din skole kan arrangere solidaritetsaksjon på en trygg måte.

Les mer om hvordan du som privatperson eller bedrift kan bidra  her.

Solidaritetsaksjoner på skoler 2020/2021

Skoleaksjonene har aldri før vært et så viktig verktøy i arbeidet med å sikre at barn og unge skal få en bedre framtid! Ved å arrangere en solidaritetsaksjon på din skole får elevene en unik mulighet til innsikt, kunnskap og engasjement for globale spørsmål. Dere bidrar også til at tusenvis av barn i Bangladesh, Peru, Zambia og Laos får muligheten til å gå på en god skole.

Selv om vi står i en tid preget av mye usikkerhet er det enkelt å gjennomføre solidaritetsaksjon i tråd med smitteverntiltak. Det så vi da flere skoler i fjor satte innsamlingsrekorder. Her har vi samlet noen gode aksjonstips:

Pant for livet – la skolen din ta del i vår landsdekkende panteaksjon. Det er enkelt og gøy å både engasjere seg for miljø og samle inn penger!

Jobb for livet – hva med å la elevene jobbe og donere en dags lønn neste gang de må være hjemme fra skolen? 

Tråkk for livet – delta på Hei Verden sykkelløp! Finn sponsorer som betaler for hver kilometer dere sykler. 

Eller hva med å prøve andre koronavennlige aktiviteter som digitalt loddsalg og auksjon, bilvask, jogg for livet eller digital bøssebæring? Opprett digital innsamling her eller bruk vipps. 


Bruk også gjerne vårt helt GRATIS undervisningsmateriell som gir elevene økt kunnskap om globale forskjeller ved å belyse temaer som klima, fattigdom og likestilling. Dette er viktig for å kunne forstå aktuelle samfunnsutfordringer innen bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap. Du finner materiellet HER

Ønsker du et foredrag av Hei Verden på din skole? Ta kontakt med oss i dag for å avtale besøk eller digitalt foredrag. Hvis det ikke er mulig å ha foredrag på din skole lager vi informasjonspakker med relevant undervisningsmateriell og filmer fra prosjektlandet. 

Ta gjerne kontakt med oss for flere gode råd om hvordan dere kan gjennomføre en trygg aksjon.

Vi håper dere vil bruke dette skoleåret på å vise deres elever verdien av å gjøre en forskjell!


Last ned

Veileder for innsamlingsaktiviteter 20/21

Last ned