• Hjem >
  • Nytt, spennende undervisningsmateriell

Nytt, spennende undervisningsmateriell

Hei Verden utvikler stadig nye undervisningsopplegg som skolene kan benytte seg av. Det siste bidraget er et opplegg som handler om barns rettigheter. Det ene heter "Skole for alle - å leve med en funksjonsnedsettelse" og består av en animasjonsfilm med tilhørende oppgaver. "Alle barn har rett til.." er en plakat hvor elevene selv kan være med å skrive på barns rettigheter. Plakaten kan bestilles her.


I tillegg har vi oppdatert undervisningsmateriellet om Laos med flere filmer og oppgaver. 

Under "Undervisningsmateriell" finnes både nye og gamle undervisningsopplegg. Her er det mye spennende og lærerikt for elever fra 1. - 10. klasse.