3. desember

Bli kjent med Bangladesh (Episode 1)

Rebus

- Finn et annet ord som betyr det samme som ulikhet (11) 
- Hva heter det største nabolandet til Bangladesh? (5)

Klassesamtale

1 - 4. klasse

Før dere ser episoden:
- Hva vet dere om Bangladesh? Kan dere finne Bangladesh på et kart?
Etter dere har sett episoden:
- Lærte dere noe nytt? Kan dere tenke på tre ting dere lærte av episoden?
- Hva betyr det at noen lever i fattigdom? Kan et barn være fattig selv om de har tak over hodet og kanskje eier en leke?
- Er Bangladesh et rikt eller fattig land? Hvorfor?
- Kan dere nevne noen likheter og forskjeller mellom Norge og Bangladesh?
- Husker dere noe de lager i Bangladesh som vi kan kjøpe i Norge?

Lær mer: 

- Fargelegg tegninger fra Bangladesh. Last ned oppgave her
- Lær om hva de heter i Bangladesh her. Kjenner dere noen som heter det samme?

5 - 7. klasse

Før dere ser episoden:
- Hva vet dere om Bangladesh? Kan dere finne Bangladesh på et kart?
Etter dere har sett episoden:
- Hva betyr det at noen lever i fattigdom? Kan et barn være fattig selv om de har tak over hodet og kanskje eier en leke?
- Er Bangladesh et rikt eller fattig land? Hvorfor/hvorfor ikke?
- Hva er likt og hva er forskjellig i Norge og Bangladesh?
- Husker dere noe de lager i Bangladesh som vi kan kjøpe i Norge?

Lær mer: 
-  Se hvordan det er i Dhaka. Trykk  her.
-  Last ned kart over Bangladesh her
-  Bli bedre kjent med Bangladesh

8 - 10. klasse

Før dere ser episoden:
- Hva vet dere om Bangladesh? Finn Bangladesh på kartet og finn folketall, største byer, hovednæringer og naturressurser.
Etter dere har sett episoden:
- Hvordan kan det ha seg at Bangladesh er et mellominntektsland samtidig som så mange er fattige?
- Hva tror dere er årsakene til at Bangladesh er så utsatt for flom?
- Sjekk om dere har på dere klær som er produsert i Bangladesh. Har dere hørt om klesindustrien tidligere? Hva? 

Lær mer: 
- Ta quizen om Bangladesh her.
- I slutten av desember er det valg i Bangladesh. Søk på nettet etter stoff om valget. Hvorfor tror dere det er så lite stoff om valget i Bangladesh i norske medier?