2. desember

Introduksjon til Laos (Episode 1)

Rebus

- Hva heter den store elven som renner gjennom Laos? (11 bokstaver)
- Hva heter hovedstaden i Laos? (9 bokstaver)

Klassesamtale

1 - 4. klasse

Før dere ser episoden:
-       Hva vet dere om Laos? Kan dere finne Laos på et kart? 

Etter dere har sett episoden:
-       Lærte dere noe nytt? Kan dere tenke på tre ting dere lærte av episoden?
-       Hva betyr det at noen lever i fattigdom? Kan et barn være fattig selv om de har tak over hodet og kanskje eier en leke?
-       Er Laos et rikt eller fattig land? Hvorfor?  
-       Kan dere nevne noen likheter og forskjeller mellom Norge og Laos?

Lær mer: 

-       Fargelegg dyrene i Laos.
-       Her kan dere lære mer om noen av de spennende dyrene som lever i Laos.
-       Lær om hva de heter i Laos her

5 - 7. klasse

Før dere ser episoden:
-       Hva vet dere om Laos? Kan dere finne Laos på et kart?
Etter dere har sett episoden:
-       Lærte dere noe nytt? Kan dere tenke på tre ting dere lærte av episoden?
-       Hva betyr det at noen lever i fattigdom? Kan et barn være fattig selv om de har tak over hodet og kanskje eier en leke?
-       Er Laos et rikt eller fattig land? Hvorfor?
-       Kan dere nevne noen likheter og forskjeller mellom Norge og Laos?
-       Hva betyr det at Laos var en fransk koloni? Hvorfor bombet USA Laos?

Lær mer: 

-       Her kan dere lære mer om noen av de spennende dyrene som lever i Laos.
-       Lær om hva de heter i Laos her.
-       Last ned faktaark om Laos.  Gruppeoppgave: Lag en tidslinje over Laos sin historie og presenter for klassen.

8 - 10. klasse

Før dere ser episoden:
-       Hva vet dere om Laos? Finn Laos på kartet og finn folketall, største byer, hovednæringer og naturressurser.
Etter dere har sett episoden:
-       Er Laos et rikt eller fattig land? Hvorfor?
-       Kan dere nevne noen likheter og forskjeller mellom Norge og Laos?
-       Hva betyr det at Laos var en fransk koloni?
-       Hvordan påvirket Vietnamkrigen Laos? Hvorfor ble USAs krigføring i Laos kaldt «den hemmelige krigen»?

Lær mer: 
-       La elevene lese mer om Laos her og last ned landark her. Gruppeoppgave: Lag en tidslinje over Laos sin historie med utklipp og fakta og presenter for klassen.
-       Gå inn på ssb.no og finn statistikk befolkningen i Norge etter alder og regn ut hvor stor andel av befolkningen i Norge som er under 15 år.  Se denne nyhetsreportasjen fra ABC News om konsekvensene av den hemmelige krigen i Laos i dag. NB! Reportasjen er på engelsk uten tekst.