11. desember

Hvordan påvirker klima livet til barna i Bangladesh? (Episode 7)

Rebus

- Hva er det forskere tror det kommer til å bli mer av fremover? Ikke bare sol og varme, men noe som høres litt skummelt ut. (10)
- Hva er det mennesker, særlig i rike land, gjør som bidrar til global oppvarming? (10)


Klassesamtale

1 - 4. klasse

- Hvordan tror du det hadde vært hvis byen du bor i hadde vært oversvømt halve året?
- Hvorfor er klimaendringene urettferdige?
- Ødelegger klimaendringer for oss i Norge også?  
- Hva kan vi gjøre for å forurense mindre? 

Lær mer: 
- Skriv en liste på hva dere kan gjøre for å hindre klimaendringer. 
- Skriv et brev til Klima- og miljøministeren i Norge og fortell om hvor urettferdig dere syntes klimaendringene er. Skriv om hvor urettferdig det er for barn og særlig for barn som lever i fattigdom. Adressen er: Kongens gate 20, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo. 5 - 7. klasse

- Tror dere bøndene i Norge hadde klart å dyrke mat hvis markene hadde vært oversvømt halve året? 
- Ødelegger klimaendringer for oss i Norge også?  
- Hva kan vi gjøre for å redde klimaet? 
- Mange miljøorganisasjoner snakker om "klimarettferdighet". Hva tror dere det betyr?
- Hva tror dere er grunnen til at menneskene ikke gjør mer for å redde klimaet? 
- Hva tror dere menes med at klimaendringene er "dobbelt urettferdig" for barn som lever i fattigdom? (Klimaendringer er urettferdige for barn – de kommer til å leve med klimaendringene i fremtiden, og har ikke skylda for forurensingen. Klimaendringer er urettferdige for dem som lever i fattigdom – de er ofte dem som blir mest berørt av klimaendringene, men de har ikke skylda for forurensingen.)

Lær mer: 
- For å lære mer om klimaurettferdighet, kan dere se denne filmen og løse oppgavene som hører til. 
- Skriv et brev til Klima- og miljøministeren i Norge og fortell om hvor urettferdig dere syntes klimaendringene er. Skriv om hvor urettferdig det er for barn og særlig for barn som lever i fattigdom. Adressen er: Kongens gate 20, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo. 8 - 10. klasse

- Hvorfor er klimaendringene urettferdige?
- Mange miljøorganisasjoner snakker om "klimarettferdighet". Hva tror dere det betyr?
- Hadde den norske bonden klart å dyrke mat i et like ustabilt klima som de har i Bangladesh? Hvorfor/hvorfor ikke?
- Hva tror dere er grunnen til at menneskene ikke gjør mer for å redde klimaet? 
- Hva tror dere menes med at klimaendringene er "dobbelt urettferdig" for barn som lever i fattigdom? (Klimaendringer er urettferdige for barn – de kommer til å leve med klimaendringene i fremtiden, og har ikke skylda for forurensingen. Klimaendringer er urettferdige for dem som lever i fattigdom – de er ofte dem som blir mest berørt av klimaendringene, men de har ikke skylda for forurensingen.)Lær mer:
- For å lære mer om klimaurettferdighet, kan dere se denne filmen og løse oppgavene som hører til. 
- Gå gjennom rettigheter i barnekonvensjonen. Hvilke rettigheter blir truet av klimaendringene? Forklar hvorfor og hvordan. 
- Skriv et brev til Klima- og miljøministeren i Norge og fortell om hvor urettferdig dere syntes klimaendringene er. Adressen er: Kongens gate 20, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo. 
- Skriv en tekst hvor du prøver å svare på: «Hvorfor gjør vi ikke mer for å redde klima?»