Episode 12

Hvordan påvirker klima bonden i Peru?

Rebus

 • Hva er det mennesker gjør som bidrar til at temperaturen på jorda stiger? (10)

 • Hvem er det Moises tror ville blitt lei seg om de så hvordan menneskene lever i dag? (11)

1. - 4. trinn

Start med at hver elev skriver ned tre ting han/hun lærte i dagens episode, som de ikke visste fra før. Del dette med resten av klassen. 

 • Hva overrasket deg mest? 

 • Hvorfor har det blitt vanskeligere å dyrke kaffe? 

 • Synes dere klimaendringene er urettferdige? Hvorfor/hvorfor ikke?

 • Hvordan kan måten vi lever på i Norge påvirke livet til bonden i Peru? 

 • Hvordan påvirker klimaendringer oss i Norge? 

 • Hva kan vi gjøre for å forurense mindre?

LÆR MER

 • Skriv en liste over hva dere kan gjøre for å hindre klimaendringer. 

 • Skriv et brev til Klima og miljøministeren i Norge og fortell om hvordan klimaendringene rammer ulikt, og hvilke ønsker dere har for klima i tiden som kommer.  Adressen er:  Kongens gate 20, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo.

5 - 7. trinn

Start med at hver elev skriver ned tre ting han/hun lærte i dagens episode, som de ikke visste fra før. Del dette med resten av klassen. 

 • Hva overrasket deg mest? 

 • Hvorfor har det blitt vanskeligere å dyrke kaffe? 

 • Hvordan kan måten vi lever på i Norge påvirke livet til bonden i Peru? 

 • Hvordan påvirker klimaendringer oss i Norge? 

 • Hva kan vi gjøre for å forurense mindre? 

 • Hei Verden mener at klimaendringene er "dobbelt urettferdig" for barn som lever i fattigdom. Hva tror dere menes med det? (Klimaendringer er urettferdige for barn – de kommer til å leve med klimaendringene i fremtiden, og har ikke skylda for forurensingen. Klimaendringer er urettferdige for dem som lever i fattigdom – de er ofte dem som blir mest berørt av klimaendringene, men de har ikke skylda for forurensingen.)

LÆR MER

 • For å lære mer om klimaurettferdighet, kan dere se denne filmen. 

 • Skriv et brev til Klima og miljøministeren i Norge og fortell om hvordan klimaendringene rammer ulikt, og hvilke ønsker dere har for klima i tiden som kommer.  Adressen er:  Kongens gate 20, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo.

8 - 10. trinn

Start med at hver elev skriver ned tre ting han/hun lærte i dagens episode, som de ikke visste fra før. Del dette med resten av klassen. 

 • Hva overrasket deg mest? 

 • Hvorfor har det blitt vanskeligere å dyrke kaffe? 

 • Hvordan kan måten vi lever på i Norge påvirke livet til bonden i Peru? 

 • Hvordan påvirker klimaendringer oss i Norge? 

 • Hva kan vi gjøre for å forurense mindre? 

 • Hva tror dere menes med at klimaendringene er "dobbelt urettferdig" for barn som lever i fattigdom? (Klimaendringer er urettferdige for barn – de kommer til å leve med klimaendringene i fremtiden, og har ikke skylda for forurensingen. Klimaendringer er urettferdige for dem som lever i fattigdom – de er ofte dem som blir mest berørt av klimaendringene, men de har ikke skylda for forurensingen.)

LÆR MER

 • For å lære mer om klimaurettferdighet, kan dere se denne filmen. 

 • Gå gjennom rettigheter i barnekonvensjonen. Hvilke rettigheter blir truet av klimaendringene? Forklar hvorfor og hvordan!

 • Skriv et brev til Klima og miljøministeren i Norge og fortell om hvordan klimaendringene rammer ulikt, og hvilke ønsker dere har for klima i tiden som kommer. Adresse:  Kongens gate 20, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo.