Episode 13

Drømmen om et annet liv

Rebus

 • Mange quechuaer drar ned fra fjellene og til de store byene. Hva er det de ønsker å komme bort fra? (12) (svaret skal stå i bestemt form entall)

 • Hva er det du har lite av hvis du lever i fattigdom? Da har du lite __________? (6)

1. - 4. trinn

Start med at hver elev skriver ned tre ting han/hun lærte i dagens episode, som de ikke visste fra før. Del dette med resten av klassen. 

 • Hva overrasket deg mest? 

 • Hvorfor flytter mange quechuafolk ned fra fjellene og inn til byene? 

 • Hva gjør søsknene til Christina? 

 • Hvem er egentlig urfolk?

 • Husker dere hva diskriminering betyr? Har dere noen eksempler på diskriminering fra det dere har lært om quechua-folk i kalenderen?

 • Kommer dere på andre eksempler på diskriminering? 

 • Hva betyr det å ha en annen kultur? Kan dere prøve å forklare med egne ord?

LÆR MER

 • Det er ikke bare urfolk som opplever å bli diskriminert i dag. Mennesker med funksjonsnedsettelser opplever også diskriminering. Se animasjonsfilmen om Johanna i Zambia, og lær mer om hvordan det er å være barn med funksjonsnedsettelse i et fattig land. 

 • Alle barn har samme rettigheter, uansett. Bestill plakaten “Alle barn har rett til..” og gjør oppgavene


5 - 7. trinn

Start med at hver elev skriver ned tre ting han/hun lærte i dagens episode, som de ikke visste fra før. Del dette med resten av klassen. 

 • Hva overrasket deg mest? 

 • Hvorfor flytter mange quechuafolk ned fra fjellene og inn til byene? 

 • Hva gjør søsknene til Christina? 

 • Hvem er egentlig urfolk?

 • Husker dere hva diskriminering betyr? Har dere noen eksempler på diskriminering fra det dere har lært om quechua-folk i kalenderen?

 • Kommer dere på andre eksempler på diskriminering? 

 • Hva betyr det å ha en annen kultur? Kan dere prøve å forklare med egne ord?

LÆR MER

 • Det er ikke bare urfolk som opplever å bli diskriminert i dag. Mennesker med funksjonsnedsettelser opplever også diskriminering. Se animasjonsfilmen om Johanna i Zambia, og lær mer om hvordan det er å være barn med funksjonsnedsettelse i et fattig land.

 • Alle barn har samme rettigheter, uansett. Bestill plakaten “Alle barn har rett til..” og gjør oppgavene


8 - 10. trinn

Start med at hver elev skriver ned tre ting han/hun lærte i dagens episode, som de ikke visste fra før. Del dette med resten av klassen. 

 • Hva overrasket deg mest? 

 • Hvorfor flytter mange quechuafolk ned fra fjellene og inn til byene? 

 • Hva gjør søsknene til Christina? 

 • Hvem er egentlig urfolk?

 • Er det noen av eksemplene på diskriminering av urfolk(fra kalenderen) dere har blitt overrasket over? Rystet over? 

 • Kommer dere på andre eksempler på diskriminering?

 • Hva betyr det egentlig å ha en annen kultur?

LÆR MER

 • Det er ikke bare urfolk som opplever å bli diskriminert i dag. Mennesker med funksjonsnedsettelser opplever også diskriminering. Se animasjonsfilmen om Johanna i Zambia, og lær mer om hvordan det er å være barn med funksjonsnedsettelse i et fattig land. 

 • Alle barn har samme rettigheter, uansett. Bestill plakaten “Alle barn har rett til..” og gjør oppgavene.