Episode 14

Hva gjør Hei Verden i Peru? 

Rebus

 • Pengene dere samler inn skal blant annet gå med til å lage flere ______? Det er noe som vi bruker mye i undervisningen på skolen. (10)

 • Hvilket land er vi i i årets kalender? Vi er i ______? (4)

 • Hvor mange barn er det viktig at får gå på skolen? (4)


1. - 4. trinn

Start med at hver elev skriver ned tre ting han/hun lærte i dagens episode, som de ikke visste fra før. Del dette med resten av klassen. 

 • Hva overrasket deg mest? 

 • Hva går pengene dere samler inn til? 

 • Hvorfor er det viktig at Cristina og Marco lærer seg både spansk og quechua?

LÆR MER

 • Her kan dere lese mer om prosjektet i Peru

5 - 7. trinn

Start med at hver elev skriver ned tre ting han/hun lærte i dagens episode, som de ikke visste fra før. Del dette med resten av klassen. 

 • Hva overrasket deg mest? 

 • Hva går pengene dere samler inn til? 

 • Hvorfor er det viktig at Cristina og Marco lærer seg både spansk og quechua?

LÆR MER

 • Her kan dere lese mer om prosjektet i Peru

8 - 10. trinn

Start med at hver elev skriver ned tre ting han/hun lærte i dagens episode, som de ikke visste fra før. Del dette med resten av klassen. 

 • Hva overrasket deg mest? 

 • Hva går pengene dere samler inn til? 

 • Hvorfor er det viktig at Cristina og Marco lærer seg både spansk og quechua godt?

 • Hvilke konsekvenser kan det få for quechua-folket dersom quechua-språket dør ut?

 • Tror dere quechua-folket kan oppleve å bli mindre diskriminert dersom de lærer seg både spansk og quechua godt? Begrunn svaret.

LÆR MER

 • Her kan dere lese mer om prosjektet i Peru