Episode 15

Hva drømmer barna i Peru om? 

Rebus

 • Romario, klassekameraten til Cristina, drømmer om å bli lærer slik at flere quechuabarn kan få seg en _______? Hva er det man kan få seg hvis man går på skolen? (9)

 • I barnekonvensjonen står det at alle barn har rett til å gå et sted. Hvor er det alle barna har rett til å gå? (6) (Svaret skal stå i bestemt form, entall)

 • Hva er det Luz Clarita drømmer om å bli? Det er kanskje et litt vanskelig ord. Det har med tall å gjøre. (14)

1. - 4. trinn

Start med at hver elev skriver ned tre ting han/hun lærte i dagens episode, som de ikke visste fra før. Del dette med resten av klassen. 

 • Hva overrasket deg mest? 

 • Hvor står det at alle barn har rett til å gå på skolen?

 • Kommer dere på noen andre rettigheter alle barn har? 

 • Hva drømmer du om å bli? Ligner det drømmene til Cristina og Marco?

 • Tror dere barn har de samme drømmene uansett hvilket land de kommer fra?

 • ”Da vi ble født i Norge var det litt som om vi vant førstepremien i lotto” sies det i denne episoden – hva tror dere menes med det? 

 • Hvorfor er det viktig å lære om hvordan barn i andre land har det?

LÆR MER

Del et stort ark i seks og tegn en tegneserie fra kalenderen. Den siste tegningen skal være Marco eller Cristina slik du håper livet hans eller hennes ser ut om ti år?

5 - 7. trinn

Start med at hver elev skriver ned tre ting han/hun lærte i dagens episode, som de ikke visste fra før. Del dette med resten av klassen. 

 • Hva overrasket deg mest? 

 • Hvor står det at alle barn har rett til å gå på skolen?

 • Kommer dere på noen andre rettigheter alle barn har? 

 • Hva drømmer du om å bli? Ligner det drømmene til Cristina og Marco?

 • Tror dere barn har de samme drømmene uansett hvilket land de kommer fra?

 • ”Da vi ble født i Norge var det litt som om vi vant førstepremien i lotto” sies det i denne episoden – hva tror dere menes med det? 

 • Hvorfor er det viktig å lære om hvordan barn i andre land har det?

LÆR MER

Del et stort ark i seks og tegn en tegneserie fra kalenderen. Den siste tegningen skal være Marco eller Cristina slik du håper livet hans eller hennes ser ut om ti år?

8 - 10. trinn

Start med at hver elev skriver ned tre ting han/hun lærte i dagens episode, som de ikke visste fra før. Del dette med resten av klassen. 

 • Hva overrasket deg mest? 

 • Hva er barnekonvensjonen? 

 • Hvilke andre rettigheter står i barnekonvensjonen? 

 • Hva drømmer du om å bli? Ligner det drømmene til Cristina og Marco?

 • Tror dere barn har de samme drømmene uansett hvilket land de kommer fra? Begrunn svaret. 

 • ”Da vi ble født i Norge var det litt som om vi vant førstepremien i lotto” sies det i denne episoden – hva tror dere menes med det?

LÆR MER

Del et stort ark i seks og tegn en tegneserie fra kalenderen. Den siste tegningen skal være Marco eller Cristina slik du håper livet hans eller hennes ser ut om ti år?