18. desember

Hvordan er det å bli syk i Bangladesh? (episode 12)

Rebus

- Hvor går elevene på Sakib sin skole når de blir syke? (14)
- Mange ganger kan du ta noe når du blir syk, slik at du blir enten frisk eller kanskje får litt mindre vondt - hva er det? (9)


Klassesamtale

1 - 4. klasse

- Hva tenkte dere da dere så episoden? Var det noe som overrasket dere? 
- Hvorfor er det vanskelig for Moons familie å få hjelp dersom de er syke?
- Hvordan kommer du deg til legen hvis du blir syk? Hvor lang tid tar det?
- Hvordan ser ditt legekontor ut? Hva er likt og hva er ulikt med helsestasjonen i dagens episode?
- Hva lærer Sakib og Moon på skolen om hvordan de kan holde seg friske?

Lær mer:
- Tegn et sykehus i Bangladesh slik dere syns det burde være, et sykehus hvor alle får god hjelp. 

5 - 7. klasse

- Hva tenkte dere da dere så episoden? Var det noe som overrasket dere? 
- Hvorfor er det vanskelig for Moons familie å få hjelp dersom de er syke?
- Hvordan ser ditt legekontor ut? Hva er likt og hva er ulikt med helsestasjonen i dagens episode?
- Hva skjer hvis man blir syk i Norge? Hvor mye må man betale? Hvorfor er det gratis å få behandling på sykehus i Norge? Hvem betaler?
- Hva lærer Sakib og Moon på skolen om hvordan de kan holde seg friske?

Lær mer:
- Tegn et sykehus i Bangladesh slik dere syns det burde være, et sykehus hvor alle får god hjelp. 
- Lærer dere om mat og helse på skolen? Prøv å komme på noe dere har lært og skriv ned, fem punkter. 

8 - 10. klasse

- Hva tenkte dere da dere så episoden? Var det noe som overrasket dere? 
- Hvorfor er det vanskelig for Moons familie å få hjelp dersom de er syke?
- Hva skjer hvis man blir syk i Norge? Hvor mye må man betale? Hvorfor er det gratis å få behandling på sykehus i Norge? Hvem betaler?
- Hva tror dere er de vanligste sykdommene i Norge? Er det de samme sykdommene som i Bangladesh? Hva er ulikt, hvorfor?

Lær mer:
- Les teksten «Mirakelet i Bangladesh» om hvorfor kvinner som lever i fattigdom ofte får mange barn, og hvorfor utdanning og bedre helsetilbud er med på å bremse befolkningsvekst.