Episode 2

Bli kjent med Jharna og Jibonai

Rebus

 • Hvem bor sammen med Jharna, broren, moren og faren? (8 bokstaver)

 • Hva kaller vi en folkegruppe som er i mindretall i det landet de bor i? (9 bokstaver)

1. - 4. trinn

Ordforklaring

Teplantasje: Et stort område hvor det dyrkes bare te.

Plantasjeeier: Den personen eller familien som eier hele plantasjeområdet. 

Tearbeider: En person som jobber med te. For eksempel plukker tebladene, eller jobber på fabrikken. 

Teindustri: Alt som har med produksjon og salg av te kalles gjerne for teindustrien. 

Hindu: En person som følger hinduismen. 

Minoritet: En gruppe mennesker som er i mindretall.

Vannpumpe: Sørger for å pumpe opp rent vann fra bakken.

Samtale

 • Hvordan ser det ut i byen Sylhet?

 • Hvorfor tror dere de har et eget språk på teplantasjen?

 • Hva synes dere om husene til Jharna og Jibonai?

 • Tror dere Jharna og Jibonai lever i fattigdom? Hvorfor/hvorfor ikke?

LÆR MER

 • Fargelegg flagget til Bangladesh. Last ned her

 • Lær mer om hvordan det er å være barn på en teplantasje her.

5 - 7. trinn

Ordforklaring

Teplantasje: Et stort område hvor det dyrkes bare te.

Plantasjeeier: Den personen eller familien som eier hele plantasjeområdet. 

Tearbeider: En person som jobber med te. For eksempel plukker tebladene, eller jobber på fabrikken. 

Teindustri: Alt som har med produksjon og salg av te kalles gjerne for teindustrien. 

Hindu: En person som følger hinduismen. 

Minoritet: En gruppe mennesker som er i mindretall.

Samtale

 • Hvordan ser det ut i byen Sylhet?

 • Hva er de tydeligste forskjellene på sentrum av Sylhet og teplantasjen?

 • Hvorfor har de et eget språk på teplantasjen?

 • Hvorfor er barna så glad for å ha en vannpumpe i nærheten?

 • Hva synes dere om husene til Jharna og Jibonai?

 • Tror dere Jharna og Jibonai lever i fattigdom? Hvorfor/hvorfor ikke?

LÆR MER

 • Gå i en dagligvarebutikk og se om dere finner te produsert i Bangladesh.

 • Lær om hvordan det er å være barn på en teplantasje. Les her.

8 - 10. trinn

Samtale

 • Hva synes dere om byen Sylhet? Prøv å beskrive det dere så.

 • Hva synes dere om teplantasjen og om landsbyen der Jibonai og Jharna bor?

 • Hvorfor har det utviklet seg et eget språk på teplantasjene?

 • Hva synes dere om standarden på husene inne på teplantasjen?

LÆR MER 

 • Se film om urfolk her. Her er det også tilhørende oppgaver.
 • Lær mer om hvordan det er å være barn på en teplantasje. Trykk her.