Innbetaling

Adventsgaven settes inn på Hei Verdens konto 3230 09 51677. Viktig: merk innbetalingen med ”Omvendt Adventskalender” + skole + klasse slik at vi kan sende klassen diplom når gaven er registrert. Dersom dere bruker vipps kan dere be om en vippsrapport fra oss når dere har avsluttet innsamlingen, så vil dere få en oversikt over innsamlet sum.