Episode 5

Cristina på skolen

Rebus

 • Hva fant elevene på bladene til bananplanten? (5)

 • Hva drømmer Cristina om å bli når hun blir voksen? (9)

1. - 4. trinn

Start med at hver elev skriver ned tre ting han/hun lærte i dagens episode, som de ikke visste fra før. Del dette med resten av klassen. 

 • Hva overrasket deg mest? 

 • Hvor lang tid bruker Christina på å gå til skolen? 

 • Hva er en skoleåker?

 • Hvilken plante er det elevene lærer om?

 • Hvorfor er det viktig at alle barn får gå på skole?

LÆR MER

 • Visste dere at poteten kommer fra Peru? Lær mer om poteten og dens betydning i Peru her.


5 - 7. TRINN

Start med at hver elev skriver ned tre ting han/hun lærte i dagens episode, som de ikke visste fra før. Del dette med resten av klassen. 

 • Hva overrasket deg mest? 

 • Hvor lang tid bruker Christina på å gå til skolen? 

 • Hva er en skoleåker?

 • Hvilken plante er det elevene lærer om?

 • Hvorfor er det viktig at alle barn får gå på skole?


LÆR MER

 • Visste dere at poteten kommer fra Peru? Lær mer om poteten og den betydning i Peru her.


8 - 10. TRINN

Start med at hver elev skriver ned tre ting han/hun lærte i dagens episode, som de ikke visste fra før. Del dette med resten av klassen. 

 • Hva overrasket deg mest? 

 • Hvordan påvirker den lange skoleveien barna?

 • Hva er en skoleåker?

 • Er dere enige i at det er viktig at alle barn får gå på skole? Hvorfor/hvorfor ikke?

LÆR MER

 • Les teksten «Skolen i Peru». La elevene skrive en liste der de sammenligner skolesystemene i Norge og Peru.