6. desember

Hvordan er det å jobbe på en teplantasje? (Episode 4)

Rebus

- Hva kalles tiden når de begynner å plukke tebladene? (12) 
- Hvor går de når de skal handle mat i Bangladesh? (8)

Klassesamtale

1 - 4. klasse

- Hva heter naboen til Jharna? 
- Hva driver hun med?
- Hvor mange nett må hun fylle hver dag for å tjene penger?
- Hvor mye tjener hun på en dag?
- Synes du at hun tjener godt?
- Hva kan du kjøpe for 8 kroner i Norge?

Lær mer: 
- Se filmen om Hati og lær mer om hvordan det er å være barn i Bangladesh. Trykk her.

5 - 7. klasse

- Tror dere det er mulig for en familie å overleve på 8 kroner dagen?
- Hva må familiene gjøre for å overleve?
- Hva kan du få for 8 kroner her i Norge?
- Hvorfor tror dere at lønningene er så lave på teplantasjene? Hvem tjener på at lønningene er så lave?
- Kan du tenke deg å betale mer for teen du kjøper her i Norge hvis det medførte at tearbeiderne fikk bedre lønn?

Lær mer: 
- Lær mer om arbeidsforhold i Bangladesh. Trykk her. 8 - 10. klasse

- Tror dere det er mulig for en familie å overleve på 8 kroner dagen?
- Hva må familiene gjøre for å overleve?
- Hva kan du få for 8 kroner her i Norge?
- Hvorfor tror dere at lønningene er så lave på teplantasjene? Hvem tjener på at lønningene er så lave?
- Kan du tenke deg å betale mer for teen du kjøper her i Norge hvis det medførte at tearbeiderne fikk bedre lønn?

Lær mer:  
- Lær mer om arbeidsforhold i Bangladesh gjennom film og tekst her