7. desember

Hvordan er hverdagen til Jharna og Jibonai? (episode 5)

Rebus

- Hva heter det ballspillet Jibonai liker å spille? (7)
- Hvor henter Jharna vann? (5)


Klassesamtale

1 - 4. klasse

- Husker dere hvilke plikter Jharna og Jibonai har?
- Har dere noen plikter dere må gjøre når dere kommer hjem fra skolen? 
- Kjenner dere noen av lekene Jharna og Jibonai liker?
- Liker dere å lage skuespill?

Lær mer:
- Lær om leker i Bangladesh her

5 - 7. klasse

- Husker dere hvilke plikter Jharna og Jibonai har?
- Har dere noen plikter dere må gjøre når dere kommer hjem fra skolen? 
- Kjenner dere noen av lekene Jharna og Jibonai liker?
- Liker dere å lage skuespill?
- Det ballspillet Jibonai liker å spille er den mest populære sporten i Bangladesh. Husker du hva spillet heter? Hvilket spill i Norge ligner det litt på? 


Lær mer: 
- Les dagbøkene til Nobel og Monjila.
- Lær om leker i Bangladesh her.


8 - 10. klasse

- Har dere noen plikter dere må gjøre når dere kommer hjem fra skolen? 
- Får dere lommepenger for jobben dere gjør?
- Tror dere at Jharna og Jibonai får lommepenger?
- Kjenner dere noen av lekene Jharna og Jibonai liker? Ligner de på leker som barn leker her i Norge? Hvilke?
- Prøv å finne ut litt mer om spillet cricket. I hvilke land er cricket populært? Hvorfor tror dere at cricket har blitt så populært i disse landene? 

Lær mer: 
- Se filmen om Hati og lær mer om hvordan en dag for fattige fortoner seg.