Episode 8

Å være syk i Peru

Rebus

 • Hva er det vi kan få i magen av å drikke skittent vann som gjør oss syke?(9)

 • På legesenteret i episoden er det kun én person som snakker quechua. Hva jobber den personen som? (10)


1. - 4. trinn

Start med at hver elev skriver ned tre ting han/hun lærte i dagens episode, som de ikke visste fra før. Del dette med resten av klassen. 

 • Hva overrasket deg mest? 

 • Hvordan er det å gå til legen i Peru? 

 • Hvorfor er det vanskelig for quechua-folket som bor i fjellet å få hjelp dersom de blir syke? 

 • Hva er de vanlige sykdommene legen snakker om? Hvorfor får så mange disse sykdommene? 

 • Hva trengs for at flere mennesker i fjellene i Peru kan få legehjelp? 

 • Hva er forskjellene mellom å bli syk i fjellandsbyen og i storbyen?

 • Kommer dere på noen andre planter som blir brukt som medisin?

LÆR MER

Se filmen “Den lange veien” som handler om Ana og familien, som bor langt oppe i fjellene, og hva som skjer når lillebror blir syk. Filmen med undervisningsopplegg finner du her.


5 - 7. trinn

Start med at hver elev skriver ned tre ting han/hun lærte i dagens episode, som de ikke visste fra før. Del dette med resten av klassen. 

 • Hva overrasket deg mest? 

 • Hvordan er det å gå til legen i Peru? 

 • Hvorfor er det vanskelig for quechua-folket som bor i fjellet å få hjelp dersom de blir syke? 

 • Hva er de vanlige sykdommene legen snakker om? Hvorfor får så mange disse sykdommene? 

 • Hva trengs for at flere mennesker i fjellene i Peru kan få legehjelp? 

 • Hva er forskjellene mellom å bli syk i fjellandsbyen og i storbyen?

 • Kommer dere på noen andre planter som blir brukt som medisin?

LÆR MER

Se filmen “Den lange veien” som handler om Ana og familien, som bor langt oppe i fjellene, og hva som skjer når lillebror blir syk. Filmen med undervisningsopplegg finner du her

8 - 10. trinn

Start med at hver elev skriver ned tre ting han/hun lærte i dagens episode, som de ikke visste fra før. Del dette med resten av klassen. 

 • Hva overrasket deg mest? 

 • Hvordan er det å gå til legen i Peru? 

 • Hvorfor er det vanskelig for quechua-folket som bor i fjellet å få hjelp dersom de blir syke? 

 • Hva er de vanlige sykdommene legen snakker om? Hvorfor får så mange disse sykdommene? 

 • Hva trengs for at flere mennesker i fjellene i Peru kan få legehjelp? 

 • Hva er forskjellene mellom å bli syk i fjellandsbyen og i storbyen?

 • Kommer dere på noen andre planter som blir brukt som medisin?

LÆR MER

Se filmen “Den lange veien” som handler om Ana og familien, som bor langt oppe i fjellene, og hva som skjer når lillebror blir syk. Filmen med undervisningsopplegg finner du her.