Informasjon om omvendt adventskalender 2019

Omvendt adventskalender er en innsamlingskampanje med et pedagogisk undervisningsopplegg knyttet til kompetansemål. I år går reisen til Laos, og vi skal bli kjent med flere barn i dette spennende landet. 

På denne siden kommer du til å finne all den nødvendige informasjonen for å komme i gang med adventskalenderen. Senest én uke før oppstart kan du komme hit og laste ned lærerveiledning, mal til rebustid, gjeldende kompetansemål, ranselpost og innsamlingskonvolutt. Lærerveiledningen vil komme i tre utgaver tilpasset småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Den inneholder bakgrunnsfakta, forslag til klassesamtale, "lær mer" og rebusen for alle episodene.

Her finner dere kalenderen

Første luke blir tilgjengelig mandag 2. desember siden vi følger skoleuken med lukene våre. En ny luke blir med andre ord aktivert hver skoledag i desember. Siste luke er 19. desember. Bak hver luke skjuler det seg en ny episode og dagens rebuser. 

Innsamlingen

Før dere starter kalenderen bør dere bestemme dere for måten innsamlingen skal foregå. Elevene kan gjerne bruke en lukket konvolutt til å ha med pengene i. Konvolutten kan lastes ned lenger nede på siden. Det finnes mange kreative måter å gjennomføre innsamling, her er noen tips:

-       Jobbe hjemme og gi ukelønnen  
-       Hjelpe besteforeldre med hus- og hagearbeid 
-       Arrangere loppemarked 
-       Pante flasker i nabolaget 
-       Bake julekaker og lodde ut 
-       Lage kafé i klasserommet/skole 
-       Lage julekonsert for familie og venner med inngangspenger 
-       Sitte barnevakt 
-       Bilvask, sykkelvask o.l. 
-       Skolejogg med startkontigent eller sponsing per runde 
-       Åpen dag/kveld på skolen med ulike aktiviteter som koster penger å være med på
-       Flere elever har også gitt penger fra tannfeen til innsamlingen :)

Innbetaling 

I år har vi gleden av å tilby digital innsamling til alle som bidrar til Omvendt Adventskalender. Nå kan dere følge innsamlingen på en enkel, brukervennlig og engasjerende måte gjennom hele adventstiden. Dere velger selv om dere vil opprette en innsamling for hele skolen, trinnet eller klassen.  

Så enkelt er det å opprette digital innsamling:

1.     Gå inn på minaksjon.heiverden.no

2.     Velg: Omvendt Adventskalender 2019

3.     Opprett en innsamling for din klasse, trinn eller skole

4.     Del linken til innsamlingen med elever og foreldre

Innbetalinger kan skje via vipps eller med kort. Dersom dere setter inn et kontantbidrag direkte på vår konto kan dere be om en faktura på innsamlingssiden, slik at beløpet blir ført på innsamlingen deres. Se også inforskriv nederst på siden. 

Dersom dere ikke ønsker å benytte dere av digital innsamling kan adventsgaven som før settes inn på Hei Verdens konto 3230 09 51677. Viktig: merk innbetalingen med «Omvendt Adventskalender» + skole + klasse slik at vi kan sende klassen diplom når gaven er registrert. Dersom skolen har en vippskonto tilknyttet Hei Verden kan denne også benyttes. Når flere klasser deltar fra samme skole må dere selv se til at hver innbetaling merkes med klasse dersom dere ønsker å vite hvor mye hver enkelt klasse samlet inn.

Prosjektet i Laos

Litt under halvparten av befolkningen i Laos er urfolk, det finnes over 100 urfolksgrupper i landet. De snakker et annet språk enn majoriteten i landet, og har en annen religion og kultur. Urfolkene opplever å bli diskriminert i Laos, og de har få rettigheter. De fleste bor i små landsbyer oppe i fjellene i Laos.

I landsbyene er det små skoler hvor elevene kan gå til 4. klasse. Her er det vanlig å ikke ha mer enn to lærere på hele skolen, og læreren må derfor undervise flere klasser samtidig. Lærerne snakker og forstår bare Lao, mens urfolksbarna bare snakker og forstår sitt eget språk. På grunn av dette sitter barna på skolen uten å forstå hva læreren sier. Da er det lett for foreldrene å holde barna hjemme for å jobbe i stedet for å sende dem på skolen. I et samfunn hvor barns arbeidskraft er nødvendig for å få nok mat på bordet, kan det være tøffe prioriteringer for foreldrene å sende barna på skolen. For å gjøre dette må de se at barna virkelig lærer noe på skolen. 

Dersom barna fra landsbyene ønsker å gå videre på skolen må de flytte på internatskoler. Da er det ofte guttene som blir prioritert. Jentene skal uansett bare gifte seg og få barn og det er derfor en vanlig oppfatning at de ikke har behov for utdanning. 

Når barna ikke får en utdanning blir det ekstra vanskelig å bryte ut av fattigdommen oppe i landsbyene.

Med deres hjelp gjennom Omvendt adventskalender skal vi bidra til at urfolksbarn i Laos får gå på en god skole. Lærene på skolene i landsbyene skal få gå på kurs hvor de lærer hvordan de skal undervise urfolksbarn som snakker et annet språk enn lao. De lærer også gode metoder for å undervise flere klasser samtidig. Vi skal arbeide for at skolen blir bedre tilpasset urfolks skikker og kultur. Foreldre og landsbykomiteer skal få opplæring i hvordan de kan støtte opp om skolen i landsbyen og hvorfor det er viktig at barna får en utdanning. Så skal det startes barnehage/førskole for de minste barna. Dette er viktig for at jenter skal få gå på skolen i stedet for å passe småsøsken hjemme. I tillegg skal vi starte opp kveldsskole for ungdommer som måtte slutte på skolen tidlig.

Påmelding

Meld dere på ved å fylle ut skjema her.

Last ned

Lærerveiledning 1.-4.klasse

I dette dokumentet finner du bakgrunnsfakta, klassesamtale, "lær mer" og rebusene.

Last ned

Lærerveiledning 5.-7.klasse

I dette dokumentet finner du bakgrunnsfakta, klassesamtale, "lær mer" og rebusene.

Last ned

Lærerveiledning 8.-10.klasse

I dette dokumentet finner du bakgrunnsfakta, klassesamtale, "lær mer" og rebusene.

Last ned

Rebusmal

Print ut malen til rebustid. Fyll inn bokstavene og finn den hemmelige beskjeden.

Last ned

Ranselpost

Print ut ranselposten og send den med elevene hjem som informasjon til heimen.

Last ned

Konvolutt

Print ut konvolutten. Elevene kan legge de innsamlede pengene i den.

Last ned

Kompetansemål

Se de aktuelle kompetansemålene for Omvendt Adventskalender

Last ned

Digital innsamling

Hvordan ta i bruk digital innsamling på din skole

Last ned