Informasjon om omvendt adventskalender 2018

Omvendt adventskalender er en innsamlingskampanje med et pedagogisk undervisningsopplegg knyttet til kompetansemål. I år går reisen til Bangladesh, og vi skal bli kjent med flere barn i dette spennende landet. 

På denne siden kommer du til å finne all den nødvendige informasjonen for å komme i gang med adventskalenderen. Senest én uke før oppstart kan du komme hit og laste ned lærerveiledning, mal til rebustid, gjeldende kompetansemål, ranselpost og innsamlingskonvolutt. Lærerveiledningen vil komme i tre utgaver tilpasset småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Den inneholder bakgrunnsfakta, forslag til klassesamtale, "lær mer" og rebusen for alle episodene.

Her finner dere kalenderen

Første luke blir tilgjengelig mandag 3. desember siden vi følger skoleuken med lukene våre. En ny luke blir med andre ord aktivert hver skoledag i desember. Bak hver luke skjuler det seg en ny episode og dagens rebuser. 

Innsamlingen

Før dere starter kalenderen bør dere bestemme dere for måten innsamlingen skal foregå. Elevene kan gjerne bruke en lukket konvolutt til å ha med pengene i. Konvolutten kan lastes ned lenger nede på siden. Det finnes mange kreative måter å gjennomføre innsamling, her er noen tips:

-       Jobbe hjemme og gi ukelønnen  
-       Hjelpe besteforeldre med hus- og hagearbeid 
-       Arrangere loppemarked 
-       Pante flasker i nabolaget 
-       Bake julekaker og lodde ut 
-       Lage kafé i klasserommet/skole 
-       Lage julekonsert for familie og venner med inngangspenger 
-       Sitte barnevakt 
-       Bilvask, sykkelvask o.l. 
-       Skolejogg med startkontigent eller sponsing per runde 
-       Åpen dag/kveld på skolen med ulike aktiviteter som koster penger å være med på
-       Flere elever har også gitt penger fra tannfeen til innsamlingen :)

Innbetaling 

Adventsgaven settes inn på Hei Verdens konto 3230 09 51677. Viktig: merk innbetalingen med ”Omvendt Adventskalender” + skole + klasse slik at vi kan sende klassen diplom når gaven er registrert. Vi tilbyr også å lage vippskonto til skolene slik at innsamlingen kan foregå digitalt. Når flere klasser deltar fra samme skole må dere selv se til at hver innbetaling merkes med klasse dersom dere ønsker å vite hvor mye hver enkelt klasse samlet inn. Vi har dessverre ikke mulighet for å opprette vipps til hver enkelt klasse som deltar. Dersom dere ønsker vipps må vi få beskjed innen 24. november. Send vipps-bestillingen til post@heiverden.no

Prosjektet i Bangladesh

Bangladesh er et av verdens mest tettbefolkede land, og også et av de fattigste. I Bangladesh bor det flere tusen mennesker som tilhører ulike minoritetsgrupper. Disse opplever å bli diskriminert og holdt utenfor i samfunnet de bor i. De blir ofte nektet statsborgerskap, har ikke rett til å eie land og har vanskelig for å få jobb. De fleste minoritetsgruppene lever i dyp fattigdom.

Barna i disse minoritetssamfunnene har dårlig tilgang på utdanning. Flere får ikke utdanning på sitt morsmål, og har store problemer med å forstå hva som blir undervist. Ettersom familiene er så fattige må flere av barna jobbe, og får derfor ikke gå på skolen. 

I Hei Verdens prosjekt i Bangladesh får elever fra minoritetsgruppene gå i leksegrupper, hvor de får hjelp av en lærer. Dette ser vi gir gode resultater, og flere av disse barna oppnår gode resultater på skolen. Det er også startet «bridge-schools» hvor elever som tidligere har sluttet på skolen får hjelp til å komme tilbake på skolebenken. I tillegg er det blitt utviklet skolebøker på elevenes eget morsmål, slik at de kan få undervisning på et språk de forstår. 

Hvert år blir store deler av landsbygda i Bangladesh oversvømt. Der det før var tørt land blir det da en innsjø. Flommen varer opptil 6 måneder og i denne perioden blir mange barn forhindret fra å gå på skolen fordi skoleveien eller klasserommet er oversvømt. Hei Verden støtter byggingen av båtskoler. Dette er båter med lærer og klasserom som fungerer som skole i flomtiden. De kan også frakte elevene til sin egen skole. På denne måten slipper barna som bor i disse områdene å miste et halvt år med undervisning hvert skoleår, og flere av barna fullfører skolegangen. 

Det kan være vanskelig å være jente i Bangladesh. Det er tradisjon at kvinner er hjemme og steller i huset og oppdrar barn. Derfor blir heller ikke utdanning for jenter prioritert. Flere jenter må gifte seg tidlig, og da må de slutte på skolen. Hei Verden jobber for at jenter skal få gå på skole på lik linje som gutter i Bangladesh. Vi støtter også Shonglap som er et program hvor jenter som ikke har gått på skole får lære seg et yrke, og slik kan få en jobb utenfor hjemmet. Jentene i Shonglap får også opplæring i jenters rettigheter og hvordan de kan drive påvirkningsarbeid. Disse jentene er med på å bedre situasjonen til jenter på landsbygda i Bangladesh. 

Påmelding

Meld dere på ved å fylle ut skjema her.

Last ned

Lærerveiledning 1.-4.klasse

I dette dokumentet finner du bakgrunnsfakta, klassesamtale, "lær mer" og rebusene.

Last ned

Lærerveiledning 5.-7.klasse

I dette dokumentet finner du bakgrunnsfakta, klassesamtale, "lær mer" og rebusene.

Last ned

Lærerveiledning 8.-10.klasse

I dette dokumentet finner du bakgrunnsfakta, klassesamtale, "lær mer" og rebusene.

Last ned

Rebusmal

Print ut malen til rebustid. Fyll inn bokstavene og finn den hemmelige beskjeden.

Last ned

Ranselpost

Print ut ranselposten og send den med elevene hjem som informasjon til heimen.

Last ned

Konvolutt

Print ut konvolutten. Elevene kan legge de innsamlede pengene i den.

Last ned

Kompetansemål

Se de aktuelle kompetansemålene for Omvendt Adventskalender

Last ned