Laos

Akhafolket er en urfolksgruppe som holder til i fjellområdene nord i Laos. De snakker et annet språk enn majoriteten i landet, og har en annen religion og kultur. Akhafolket opplever å bli diskriminert i Laos, og de har få rettigheter. 

I Akhalandsbyene er det små skoler hvor elevene kan gå til 4. klasse. Her er det vanlig å ikke ha mer enn to lærere på hele skolen, og læreren må derfor undervise flere klasser samtidig. Lærerne snakker og forstår bare Lao, mens akhabarna bare snakker og forstår akha. På grunn av dette sitter barna på skolen uten å forstå hva læreren sier. Da er det lett for foreldrene å holde barna hjemme for å jobbe i stedet for å sende dem på skolen. I et samfunn hvor barns arbeidskraft er nødvendig for å få nok mat på bordet, kan det være tøffe prioriteringer for foreldrene å sende barna på skolen. For å gjøre dette må de se at barna virkelig lærer noe på skolen. 

Dersom barna fra akhalandsbyene ønsker å gå videre på skolen må de flytte på internatskoler. Da er det ofte guttene som blir prioritert. Jentene skal uansett bare gifte seg og få barn og det er derfor en vanlig oppfatning at de ikke har behov for utdanning. 

I Hei Verdens prosjekt i Laos får lærerne i akhalandsbyene dra på kurs for å bli gode lærere for barn som ikke snakker samme språk som dem. De lærer også gode metoder for å undervise flere klasser samtidig. Dette ser vi har gitt resultater, og nå går nesten alle barna i landsbyene på skolen hver dag. Det er også startet et program hvor elevene får lære om egen kultur på skolen, her får de opplæring i ulike akhatradisjoner og de får til og med lov å snakke sitt eget språk. 

Hei Verden ønsker nå å utvide vårt prosjekt i Laos til landsbyer hvor det bor to andre urfolksgrupper, Hmong og Lahu. Disse opplever mange av de samme problemstillingene som Akhafolket og har et stort behov for hjelp og skolegang. 


Se prosjektfilmen om Hei Verden i Laos


Bildeserier

På skolen

Fritid

Hverdagslivet hos Akhaene

Akha-folket

Religion

Last ned

Prosjektbeskrivelse

Last ned

Faktaark

Last ned