Snakk så jeg forstår!

"Snakk så jeg forstår lærer, om du bryr deg om meg!" Maria føler seg knøttliten når hun ikke forstår hva læreren sier. Dette opplever mange quechuabarn, når de møter den spansktalende skolehverdagen!

Maria gir elevene en opplevelse av hvordan det er å være quechuajente på en fjelleskole i Peru. Bildeserien forklarer bakgrunnen for Hei Verdens skoleprosjekt og hva vi gjør for å gi barna skole på et språk de forstår!

Manus er tilpasset småskoletrinnet, men bildene gir mye informasjon også til de eldre elevene. I forslag til oppgaver finner du oppgaver som passer opp til 7.trinn.

Kompetansemål

Samfunnsfag (4. trinn):                                                                                                                              

  • Utforske og presentere samfunnsfaglege spørsmål, søkje etter informasjon i ulike kjelder og vurdere kor nyttig informasjonen er til å belyse spørsmåla                                                  
  • samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vera ein del av fellesskapet.

Last ned

Bildeserien "Snakk så jeg forstår", bokmål

Last ned

Manusark til bildeserie, bokmål

Last ned

Bildeserien "Snakk så eg forstår", nynorsk

Last ned

Manusark bildeserie, nynorsk

Last ned