Gå med bøsser

Elevene går med bøsser i sitt eget nabolag, i skolens nærmiljø eller utenfor butikker. Hei Verden har innsamlingsbøsser med strips og ID-kort som skolene kan låne. 

For skoler som velger bøsseaksjon, bør skriv om sikkerhet og rutiner ved bøsseaksjon studeres nøye. 

Husk ID-kort, og skriv ut prosjektbeskrivelser som elevene kan ha med seg.

Last ned

Les skriv om sikkerhet

Last ned

Relaterte Sider

Bestill bøsser og id-kort

Les mer

Last ned prosjektbeskrivelser

Les mer