Samle inn pant

Samle inn panteflasker i nabolaget! Flaskene samles i sekker dere får fra Hei Verden, og blir hentet når innsamlingen er avsluttet. 

1.     Bestill sekker på post@heiverden.no Husk å skrive hvor mange sekker dere trenger, dato for innsamling og når sekkene er klare for henting. Bestill sekker i god tid før aksjonen. 

2.     Oppfordre naboer og foreldre til å spare panten frem til datoen dere har satt for henting. Se forslag til flyer som kan legges i postkassene i nabolaget nederst på siden. Spre også informasjon via ranselpost, på skolens nettside og i sosiale medier. 

3.     Hei Verden leverer sekker og strips sekkene skal lukkes med. 

4.     Samle inn panteflasker i nabolaget på dagen dere har varslet. Husk at tomflasker tar mye plass så finn et egnet lager. Samle flaskene og boksene i sekkene dere har fått levert av Hei Verden. Sekkene skal kun inneholde bokser og flasker med norsk pantemerke. Fulle sekker lukkes med strips, og merkes med etiketter.

Tips!

Skolen kan også samle inn pant til Hei Verden hele året. Hva med å utfordre elevene til å bygge en beholder til flaskene som kan stå i kantinen eller annet fellesareal? 

Last ned

Flyer til postkasse

Last ned