Skolejogg

Skolejogg er en fin måte å kombinere fysisk aktivitet med en innsats for andre. Deltagerne betaler enstartkontingent som går til aksjonen.

I tillegg kan bedrifter i lokalmiljøet engasjeres til å gi en viss sum per kilometer som elevene jogger. Invitèr dem gjerne til å delta i løpet selv også!