Det er en fin ting å vinne venner

Det er en fin ting å vinne venner
Og så lett går det til
Den som sitter her ved min side
Kan du vinne med et smil
Du skal aldri mer alene
I mørke natta gå
Det er en fin, fin ting å vinne venner
Du kan gjøre det nå