Salaka (Bomullssang fra Laos)

Salaka er en tradisjonell laotisk melodi. Teksten handler om hele prosessen fra det lille bomullsfrøet plantes, til den flotte akhadrakten er ferdig. Melodien er tradisjonell, og enkel å lære! Teksten starter med et vers på lao, deretter 13 vers på norsk, gjendiktet av Atle Bøe Reinertsen. Hør sangen her: https://soundcloud.com/hei-verden/bomullssang

Salaka (Bomullssang)

Mel: Trad
Tekst: Atle Bøe Reinertsen

Salaka le ma sala – wøla wøte a du sala

Ka leo ma leo – wøla wøte a du sala

Ka leo ma – ka leo ma

1. Først så planter vi bomullsfrø - vi er stolte når vi planter

Planter vår bomull - vi er stolte når vi planter

Planter i jord - planter i jord

2. Siden høster vi bomullen – vi er stolte når vi høster

Høster vår bomull – vi er stolte når vi høster

Bomull fra jord – bomull fra jord

3. Skiller frø i fra bomullen – vi er stolte når vi skiller

Frø i fra bomull – vi er stolte når vi skiller

Bomull fra frø – bomull fra frø

4. Siden vasker vi bomullen – vi er stolte når vi vasker

Vasker vår bomull – Vi er stolte når vi vasker

Vasker den ren – vasker den ren

5. Bomull samles i høyballer – vi er stolte når vi samler

Bomull i høyball – vi er stolte når vi samler

Bomull i ball – bomull i ball

6. Siden blander vi bomullen – vi er stolte år vi blander

Bomullen blandes – vi er stolte når vi blander

Blander den godt – blander den godt

7. Siden karrer vi bomullen – vi er stolte når vi karrer

Karrer vår bomull – vi er stolte når vi karrer

Karrer den klar – karrer den klar

8. Bomull spinnes til bomullsgarn – vi er stolte når vi spinner

bomull til fin tråd – vi er stolte når vi spinner

Spinner vårt garn – spinner vårt garn

9. Vi må farge vårt bomullsgarn – vi er stolte når vi farger

Garnet får farge – vi er stolte når vi farger

Farger vårt garn – farger vårt garn

10. Siden vever vi bomullsgarn – vi er stolte når vi vever

Vever vårt stoff selv – vi er stolte når vi vever

Vever vårt stoff – vever vårt stoff

11. Tøyet sys til vår akhadrakt – vi er stolte, vi syr våre

Drakter av bomull – vi er stolte når vi syr dem

Syr våres drakt – syr våres drakt

12. Stolt vi bærer vår akhadrakt – et symbol på akha folkets

Del i naturen – vi er stolte av at vi er

Del av vår jord – del av vår jord

13. Derfor runger vår akhasang – vi er stolte når vi synger

For akhafolket – vi er stolte når vi synger

Sammen i kor – sammen på jord

Last ned

Skriv ut noter til Salaka

Last ned

Skriv ut teksten til Salaka

Last ned