Vi rekker våre hender

1.

Vi rekker ut en vennskaps hånd,
og knytter faste sterke bånd.
Vi reker våre hender,
til alle våre venner,
til alle på den vide jord.
Vi rekker våre hender
til alle våre venner,
til alle på den vide jord.

2.

Rundt joren, ja, så langt den når,
et bud om fred og frihet går.
Vi rekker våre hender
til alle våre venner,
til alle på den vide jord.
Vi rekker våre hender
til alle våre venner,
til alle på den vide jord.

3.

Et vennskapsbud fra mann til mann,
til alle folk, til alle land.
Vi rekker våre hender,
til alle på den vide jord.
Vi rekker våre hender,
til alle våre venner,
til alle på den vide jord.

Last ned

Besifring og noter

Last ned