Støtte fra bedrifter

Vil din bedrift støtte Hei Verdens arbeid? Det er flere måter å gjøre det på:

  • De ansatte kan søtte Hei Verden med et månedlig beløp
  • Julegaven fra bedriften til de ansatte kan gå til Hei Verden
  • Bedriften kan sponse Hei Verden direkte
  • Panten på arbeidsplassen kan doneres til Hei Verden

Vi tilbyr bedrifter som støtter oss:

  • foredrag om prosjektet de er med å støtter
  • filmer og annet materiell fra prosjektene
  • tematisk foredrag for de ansatte
  • mulighet for å delta på prosjektreise

For mer informasjon, ta kontakt med Stine på stine@heiverden.no eller ring 51 88 55 07.

Hei Verdens støttespillere: