Valgfag

Mange skoler velger å bruke valgfagene aktivt i forbindelse med Hei Verden-aksjonen. Valgfagene kan brukes både til forberedelse, planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av aksjonen. Ta gjerne kontakt dersom dere ønsker et foredrag fra oss i valgfagsundervisningen eller om vi kan samarbeide på andre måter.

Her er noen eksempler på hvordan dere kan gjøre valgfagene til en naturlig del av en aksjon.

Innsats for andre

Bruk valgfaget til å organisere aksjonen på skolen. La elevene få ansvaret for å planlegge og gjennomføre aksjonen. Hei Verden samarbeider med elever i dette valgfaget for at de skal få den informasjonen de trenger for å gjennomføre aksjonen.

Internasjonalt samarbeid

Valgfaget Internasjonalt samarbeid kan brukes på flere måter, blant annet til å fordype seg i et av Hei Verdens samarbeidsland. Ta gjerne kontakt med oss for en samtale om dette.

Demoktrati i praksis

Bruk vårt undervisningsmateriell for å oppnå målsetningene til valgfaget Demokrati i praksis. Hei Verden tilbyr foredrag for elever som har dette faget.

Sal og scene

Bruk valgfaget Sal og scene til å arbeide med en sceneproduksjon og markedsføring av denne. Ha konsert/revy for foreldrene og lokalmiljøet og la inngangspengene gå til aksjonen.

Design og redesign

Design og redesign er et fag som kan brukes til å lage ting som kan selges på aksjonen.

Medier og informasjon

Medier og informasjon kan blant annet brukes i planlegging, dokumentasjon og publisering av informasjon rundt aksjonen. Skriv en blogg om verdens urettferdighet. Eller skriv et leserinnlegg om viktigheten av å bry seg om andre.