Å være barn i Zambia

Se nederst på siden for å laste ned Power Point presentasjonen og lærerveiledning med manus til presentasjonen. 


I denne presentasjonen skal vi bli kjent med 12 år gamle Musiyalela. Hun bor i en landsby vest i Zambia. Musiyalela sin familie lever i fattigdom og alle i familien må jobbe hardt for at de skal ha nok mat og nok penger til viktige ting som jordbruksredskaper, medisiner, skolebøker og blyanter.

I landsbyene i Zambia er det er vanlig at storfamilier bor sammen på et slags gårdstun bestående av flere små hus. De aller fleste som bor i landsbyene lever som bønder og er selvforsynte med mat, men det er likevel ikke gitt at de har god tilgang til mat hele året. Det ligger mye hardt arbeid i å få gode avlinger.

Musiyalela og familien snakker lozi, ett av de 70 lokalspråkene i Zambia. De lærer lozi de første årene på skolen, men også engelsk. 

Kompetansemål

Samfunnsfag (4. trinn):                                                   

  • Presentere menneskerettar og rettar barn har, og reflektere over kvifor desse rettane finst                                                                                                                                            
  • Utforske og gi døme på korleis menneske i ulike delar av verda påverkar livet til kvarandre                                                                                                    

KRLE (4. trinn):                                                             

  • Beskrive og samtale om ulike måter å leve sammen på i familie og samfunn. 

Last ned

Her laster du ned PowerPoint-presentasjonen.

Last ned

Lærerveiledning med manus og oppgaver til presentasjonen

Last ned