Bangladesh

Klassetrinn

Tittel

Type

Beskrivelse

Kompetanse
mål


1.-4.klasse

Vanskelig å være jente i Bangladesh

Kort film og tekst om utfordringer for jenter i Bangladesh. Spørsmål til klassesamtale.

åpne

1.-7.trinn

Plakat Bangladesh

Plakat med bilder som gir innsikt i forskjeller i levekår. Lærerveiledning med oppgaver legger opp til økt forståelse for betydningen av likeverd og rettigheter.

åpne

1.-7. trinn

Norge ringer til Bangladesh

Film hvor norske barn skyper med barn i Bangladesh.

åpne

1.-10.trinn

Faktaark

Nyttig fakta om Bangladesh. Med oppgaver.

åpne

1.-10.trinn

En dag i Dhaka

Bildeserie fra Dhaka - hvor det bor over 20 millioner mennesker!

åpne

1.-10. trinn

Kart Asia med flagg

Kart med flagg og navn på land og hovedsteder i Asia. Kan bestilles og henges opp i klasserommet.

åpne

1.-10.trinn

Kart med illustrasjoner

Kart over Bangladesh med illustrasjoner og fakta.åpne

2.-5.trinn

Navn i Bangladesh

Kort tekst om typiske navn i Bangladesh.

åpne

3.-7.trinn

Hva har jentene på seg?

Tekst og bilder som viser hva jenter har på seg i Bangladesh.

åpne

4.-7.trinn

Finn likheter og forskjeller

Finn likheter og forskjeller mellom Norge og Bangladesh! Hvem klarer å finne flest likheter?

åpne

5.-7.klasse

En dag med Hati

Gjennom å bli kjent med Hati får elevene innpass i hvordan barn som lever i fattigdom i Bangladesh har det. Lærerveiledning med oppgaver.

åpne

5.-7.trinn

Drømmen om Bollywood

Nazeema er 10 år, elsker å synge, høre på musikk og å leke med venninnen sin. Hun drømmer om å bli skuespiller i Bollywood. Med oppgaver og spørsmål til klassesamtale.

åpne

5.-7.trinn

Å være barn på en te-plantasje

Tekst om Fatima som er 12 år og bor på en te-plantasje sammen med familien sin. Tema: fattigdom, helse, språk og utdanning. Lærerveiledning med oppgaver.

åpne

5.-7.trinn

NY: Å jobbe på en te-plantasje

Matematikkoppgaver! Se film om hvordan det er å jobbe på en te-plantasje, og gjør matteoppgavene. Tema: Urettferdige arbeidsforhold. 

åpne

5.-7.trinn

NY: Klimaendringer i Bangladesh

Vi blir kjent med 7 år gamle Moon som bor i en landsby som oversvømmes seks måneder av gangen, hvert år!

åpne

5.-7.trinn

NY: Å være jente i Bangladesh

Film om utfordringene ved å være jente i Bangladesh. Tilhørende lærerveiledning og oppgaver. 

åpne

5.-7.trinn

Religion i Bangladesh

Kort film og tekst om religion i Bangladesh. Med oppgaver.

åpne

5.-10.trinn

Bli kjent med Bangladesh

Tekst og kort introfilm som gir innføring i geografi, natur og klima, historie, politisk system og folk og kultur.

åpne

5.-10.trinn

Kart over Bangladesh

Kart og kort tekst om geografi og klima i Bangladesh. Skriv ut kart og tegn inn byer, elver og fjell. 

åpne

5.-10.trinn

Urfolk i Bangladesh

Tekst om urfolk og diskriminering i Bangladesh. Med spørsmål og oppgaver.


åpne

5.-10.trinn

Før flommen tar oss

Kort film og tekst om hvordan klimaendringer ødelegger for de som lever i fattigdom. Med oppgaver og spørsmål.

åpne

5.-10.trinn

Arbeidsforhold i Bangladesh

Kort film og tekst om arbeidsforhold i Bangladesh. Spørsmål til refleksjonssamtale.


åpne

5.-10. trinn

KlimaUrettferdighet

Film om hvordan klimaendringene er urettferdige - med undervisningsopplegg

åpne

5.-10.trinn

Quiz om Bangladesh (Kahoot)

Vi har brukt det populære quiz-programmet Kahoot og laget quiz om Bangladesh.

åpne

6.-10.trinn

Dagbøkene til Nobel og Monjila

Dagbøker skrevet av barn i Bangladesh. Med oppgaver.

åpne

8.-10. trinn

Finn ut! Følg en genser!

Hvor kommer materialene fra? Hvordan har arbeiderne det? Hvor går pengene?

åpne

8.-10.trinn

De som syr klærna dine

Vet du hvor klærne dine er laget, og av hvem? Vet du hvor mye penger de tjener, hvor mange timer de jobber? Med oppgaver og spørsmål.

åpne

7.-10-trinn

Planlegg en reise til Bangladesh

Hva må du ha med, hva vil du se? Hold et foredrag om reisen når du kommer hjem. 

åpne

8.-10. trinn

Hvorfor er det fattigdom i Bangladesh

Tekst der en professor, en program-koordinator og en ungdom fra Bangladesh har svart på spørsmålet. 

åpne

8.-10.trinn

Mirakelet i Bangladesh

Tekst om hvorfor kvinner som lever i fattigdom ofte får mange barn, og hvorfor utdanning og bedre helsetilbud er med på å bremse befolkningsvekst.

åpne

8.-10.trinn

NY: Å jobbe på en te-plantasje

Matematikkoppgaver! Se film om hvordan det er å jobbe på en te-plantasje, og gjør matteoppgavene. Tema: Urettferdige arbeidsforhold. 

åpne

8.-10.trinn

NY: Klimaendringer i Bangladesh

Vi blir kjent med 7 år gamle Moon som bor i en landsby som oversvømmes seks måneder av gangen, hvert år!

åpne

8.-10.trinn

NY: Å være jente i Bangladesh

Film om utfordringene ved å være jente i Bangladesh. Tilhørende lærerveiledning og oppgaver. 

åpne

Matretter fra Bangladesh

3 typiske matretter fra Bangladesh. Kan også lastes ned en og en.

åpne

Kryssord

Kryssord om Bangladesh.

åpne

Leker fra Bangladesh

Morsomme leker fra Bangladesh

åpne

Fargelegg bilder fra Bangladesh

Fargeleggingsoppgaver med illustrasjoner fra Bangladesh. Med kort tekst til.

åpne

Hvordan skrive NORWAY på bangla?

Lær deg å skrive Norway på bangla.

åpne

Flagget i Bangladesh

Fakta om flagget til Bangladesh. Last ned og fargelegg.

åpne

Klassetrinn

Tittel

Type

Beskrivelse

Kompetanse
mål


1.-4.klasse

Vanskeleg å vere jente i Bangladesh

Kort film og tekst om utfordringar for jenter i Bangladesh. Spørsmål til klassesamtale.

åpne

1.-7.trinn

Plakat Bangladesh

Plakat med bilde frå kvardagslivet til born i Bangladesh. Lærerrettleiing med oppgåver om skilnader i levekår, likeverd og menneskerettar.

åpne

1.-7. trinn

Noreg ringer til Bangladesh

Film der elevane spør kvarandre om kva dei veit om Noreg og om Bangladesh, kor dei bur og kva dei likar å gjere.

åpne

1.-10.trinn

Ein dag i Dhaka

Biletserie frå Dhaka - kor det bur over 20 millionar menneske!

åpne

1.-10.trinn

Kart Bangladesh med illustrasjonar

Kart over Bangladesh med illustrasjonar og fakta. NB! BOKMÅL

åpne

1.-10. trinn

Kart Asia

Kart med flagg og namn på land og hovudstadar i Asia. NB! BOKMÅL

åpne

2.-5.trinn

Namn i Bangladesh?

Kort tekst om typiske namn i Bangladesh.

åpne

3.-7.trinn

Kva har jentene på seg?

Tekst og bilete som viser kva jenter har på seg i Bangladesh.

åpne

4.-7.trinn

Finn liksapar og forskjellar

Finn fellestrekk og skilnadar mellom Noreg og Bangladesh! Kven klarer å finne flest fellestrekk?

åpne

5.-7.klasse

Ein dag med Hati

Gjennom å bli kjent med Hati får elevane innpass i korleis barn som lever i fattigdom i Bangladesh har det. Lærarrettleiing med oppgåver

åpne

5.-7.trinn

Draumen om Bollywood

På landsbygda i Bangladesh bur Nazeema. Ho er 10 år, elskar å synge, høyre på musikk og å leike med venninna si. Ho har lyst til å bli skodespelar i Bollywood. Med oppgåver og spørsmål til klassesamtale.

åpne

5.-7.trinn

Å vere barn på ein te-plantasje

Tekst om Fatima som er 12 år og bur på ein te-plantasje saman med familien sin. Tema: fattigdom, helse, språk og utdanning. Lærarrettleiing med oppgåver.

åpne

5.-7.trinn

Å jobbe på ein te-plantasje

Matematikkoppgaver! Sjå film om korleis det er å jobbe på ein te-plantasje, og gjer matteoppgavane. Tema: Urettferdige arbeidsforhold. 

åpne

5.-7.trinn

Klimaendringar i Bangladesh

Vi blir kjent med 7 år gamle Moon som bor i en landsby som oversvømmes seks måneder av gangen, hvert år! 

åpne

5.-7.trinn

NY: Å vere jente i Bangladesh

Film om utfordringane ved å vere jente i Bangladesh. Tilhørende lærerveiledning og oppgaver. 

åpne

5.-7.trinn

Religion i Bangladesh

Kort film og tekst om religion i Bangladesh.

åpne

5.-10.trinn

Faktaark om Bangladesh

Nyttig fakta om Bangladesh.

åpne

5.-10.trinn

Bli kjent med Bangladesh

Tekst og kort introduksjonsfilm som gir innføring i geografi, natur og klima, historie, politisk system, folk og kultur.

åpne

5.-10.trinn

Kart over Bangladesh

Kart og kort tekst om geografi og klima i Bangladesh. Skriv ut kart og teikn inn byar, elvar og fjell. 

åpne

5.-10.trinn

Urfolk i Bangladesh

Tekst om urfolk og diskriminering i Bangladesh. Med spørsmål og oppgåver.

åpne

5.-10.trinn

Før flaumen tar oss

Kort film og tekst om korleis klimaendringar øydelegg for dei som lever i fattigdom. Med oppgåver og spørsmål

åpne

5.-10.trinn

Arbeidsforhold i Bangladesh

Kort film og tekst om arbeidsforhold i Bangladesh. Spørsmål til refleksjonssamtale.

åpne

5.-10. trinn

Klima(u)rettferd

Film om hvordan klimaendringene er urettferdige - med undervisningsopplegg. 


5.-10. trinn

Quiz om Bangladesh (Kahoot)

Vi har brukt det populære quiz-programmet Kahoot og laget quiz om Bangladesh (bokmål).

åpne

6.-10.trinn

Dagbøkene til Nobel og Monjila

Dagbøker skrive av barn i Bangladesh. Med oppgåver.

åpne

8.-10. trinn

Finn ut! Følg ein genser!

Kor kjem materiala frå? Korleis har arbeidarane det? Kor går pengane?

åpne

8.-10.trinn

Dei som syr kleda dine

Veit du kor kleda dine er laga, og av kven? Veit du kor mykje pengar dei tener, kor mange timar dei jobbar? Med oppgåver og spørsmål.

åpne

7.-10-trinn

Planlegg ei reise til Bangladesh

Kva må du ha med, kva vil du fortelje? Hald et føredrag om reisa når du kjem heim. 

åpne

8.-10. trinn

Kvifor er det fattigdom i Bangladesh?

Tekst der ein professor, ein program-koordinator og ein ungdom frå Bangladesh har svart på spørsmålet. 

åpne

8.-10.trinn

Mirakelet i Bangladesh

Tekst om kvifor kvinner som lever i fattigdom ofte får mange barn, og kvifor utdanning og betre helsetilbod er med på å bremse befolkningsveksten.

åpne

8.-10.trinn

Å jobbe på en te-plantasje

Matematikkoppgaver! Se film om hvordan det er å jobbe på en te-plantasje, og gjør matteoppgavene. Tema: Urettferdige arbeidsforhold. 

åpne

8.-10.trinn

Klimaendringar i Bangladesh

Vi blir kjent med 7 år gamle Moon som bor i en landsby som oversvømmes seks måneder av gangen, hvert år! 

åpne

8.-10.trinn

Å vere jente i Bangladesh

Film om utfordringene ved å være jente i Bangladesh. Tilhørende lærerveiledning og oppgaver. 

åpne

Matretter frå Bangladesh

3 typiske matretter fra Bangladesh. Kan også lastes ned en og en.

åpne

Flagget i Bangladesh

Fakta om flagget til Bangladesh. Last ned og fargelegg.

åpne

Kryssord om Bangladesh

Kryssord om Bangladesh.

åpne

Fargelegg bilder frå Bangladesh

Fargeleggingsoppgåver med illustrasjonar frå Bangladesh. Med kort tekst til.

åpne

Korleis skrive NORWAY på bangla?

Lær deg å skrive Norway på bangla.

åpne

Leiker frå Bangladesh

Morosame leiker frå Bangladesh

åpne