Å jobbe på en te-plantasje, 5-7.trinn

Dette er et undervisningsopplegg for 5.-7.trinn bestående av en film og matteoppgaver. Tema er urettferdig handel, og vi skal bli kjent med noen damer som jobber på en te-plantasje i Bangladesh. Damene må fylle 23 nett hver dag for i det hele tatt å få betalt. Lønnen er 8 kroner dagen, men hvis de fyller mindre enn 23 nett får de ingenting. Lærerveiledning med fasit til matteoppgavene kan lastes ned nederst på siden. 

MATTEOPPGAVER

1.     En gjennomsnittsnordmann jobber 1750 timer i året (utenom ferie). En arbeider på te-plantasjen har ikke ferie, og jobber 6 dager i uken.

a.     Hvor mange timer i året jobber en teblad-plukker dersom han/hun jobber gjennomsnittlig åtte timer hver arbeidsdag? Det er 52 uker i et år.

b.     Hvor mange flere timer jobber te-plukkeren enn nordmannen på et arbeidsår?


2.     Gjennomsnittlig dagslønn for en te-plukker er 8 kroner. En nordmann har i gjennomsnitt 286 kroner per time.

a.     Hva er dagslønnen til en gjennomsnittsnordmann (som jobber 8 timer per dag)?

b.     Cirka hvor lenge må en nordmann jobbe for å tjene 8 kroner?

c.     Hva tenker du om forskjellen på hvor mye man jobber i Bangladesh og Norge, og forskjellen på hvor mye man tjener i disse to landene?


3.     En te-arbeider tjener 8 kroner på en dag når han/hun klarer å plukke 23 kilo te-blader. Dette gir 5,5 kilo ferdig behandlet te. (Det er cirka 1 kilo med te-blader i hvert nett te-plukkerne fyller opp ute på te-plantasjen).

a.     Hvor mange kilo te-blader plukker man i løpet av en arbeidsuke når man plukker 23 kilo hver dag? (Husk de har fri en dag i uka)

b.     I produksjonen av te er det flere ledd som skal få betalt: teplukker – den lokale te-fabrikken – teselskapet (Twinings, Pukka o.l.) – transport  –  butikk i Norge. Hvor mange prosent synes du at hvert av disse leddene burde fått betalt? Fordel 100% på de fem leddene på en måte som du mener er rettferdig.

c.     En te-plukker i Bangladesh tjener ca. 50 øre (0,50 kroner) per kilo med ferdig behandlet te. En pakke te kjøpt i butikk i Norge inneholder ca. 30 gram og koster 50 kroner. Hva blir kiloprisen i butikken i Norge? Hva tenker du om de store forskjellene på hva te-arbeideren tjener per kilo, og kiloprisen i butikken?


Refleksjonsoppgaver

1.     Hva kan du få for 8 kroner her i Norge?

2.     Hvorfor tror dere at lønningene er så lave på te-plantasjene? Hvem tjener på at lønningene er så lave?

3.     Kan du tenke deg å betale mer for teen du kjøper her i Norge hvis det medførte at te-arbeiderne fikk bedre lønn?


Kildeliste, sist oppdatert 21.12.2018

-       ECDO, Hei Verdens samarbeidspartner i Sylhet, Bangladesh.

-       Lovdata: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62

-       https://www.framtiden.no/medlemsblad/bedrifters-samfunnsansvar/tekoppens-skitne-hemmelighet.html

-       https://forskning.no/forebyggende-helse-mat-og-helse-planteverden-stub/2008/02/hele-verden-drikker-te

-       www.ssb.no 

Kompetansemål

 Samfunnsfag (7. trinn):                                                                                                                                

  • Reflektere over korleis kommersiell påverknad kan verke inn på forbruk, personleg økonomi og sjølvbilete                                                 
  •  Samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land     

Last ned

Lærerveiledning

5.-7.trinn

Last ned