Å jobbe på en te-plantasje, 8.-10.trinn

Dette er et undervisningsopplegg for 8.-10.trinn bestående av en film og matteoppgaver. Tema er urettferdig handel, og vi skal bli kjent med noen damer som jobber på en te-plantasje i Bangladesh. Damene må fylle 23 nett hver dag for i det hele tatt å få betalt. Lønnen er 8 kroner dagen, men hvis de fyller mindre enn 23 nett får de ingenting. Lærerveiledning med fasit til matteoppgavene kan lastes ned nederst på siden. 


MATTEOPPGAVER

1.     En gjennomsnittsnordmann jobber 1750 timer i året (utenom ferie). En arbeider på te-plantasjen har ikke ferie, og jobber 6 dager i uken.

a.     Hvor mange timer i året jobber en teblad-plukker dersom han/hun jobber gjennomsnittlig åtte timer hver arbeidsdag? (Det er 52 uker i et år.)

b.     Hvor mange flere timer jobber te-plukkeren enn nordmannen på et arbeidsår?

c.     Hvor mange prosent mer jobber te-plukkeren enn nordmannen i løpet av et arbeidsår?


2.     Gjennomsnittlig dagslønn for en te-plukker er 8 kroner. En nordmann har i gjennomsnitt 286 kroner per time.

a.     Hva er dagslønnen til en gjennomsnittsnordmann (som jobber 8 timer per dag)?

b.     Hvor lenge må en nordmann jobbe for å tjene 8 kroner? 

c.     Hva tenker du om forskjellen på hvor mye man jobber i Bangladesh og Norge, og forskjellen på hvor mye man tjener i disse to landene?


3.     En te-arbeider tjener 8 kroner på en dag når han/hun klarer å plukke 23 kilo te-blader. Dette gir 5,5 kilo ferdig behandlet te. (Det er cirka 1 kilo med te-blader i hvert nett te-plukkerne fyller opp ute på te-plantasjen).

a.     Hvor mange kilo te-blader plukker man i løpet av en arbeidsuke når man plukker 23 kilo hver dag? (Husk de har fri en dag i uka)

b.     Hvor mange kroner tjener te-arbeideren for det som blir 1 kilo ferdig te?

c.     En pakke te kjøpt i butikk i Norge inneholder ca. 30 gram og koster 50 kroner. Hva blir kiloprisen?

d.     I produksjonen av te er det flere ledd som skal få betalt: teplukker – den lokale te-fabrikken – teselskapet (Twinings, Pukka o.l.) – transport – butikk i Norge. Hvor mange prosent synes du at hvert av disse leddene burde fått betalt?

e.     Hvor mange prosent tjener te-arbeideren av kiloprisen du fant i oppgave c?


4.     Er man syk en dag på te-plantasjen, får man ikke lønn. Finn ut:

a.     Bruk internett til å finne ut hvilke rettigheter du har hvis du ligger hjemme med influensa en uke, og ikke klarer å gå på jobb.

b.     Hvilke konsekvenser tror du det vil få for en arbeider på te-plantasjen hvis han/hun er syk i en lenger periode?

c.     Hva taper en arbeider på te-plantasjen hvis han/hun er syk i 5 dager?

Refleksjonsoppgaver

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan fram mot 2030. Den består av 17 mål som igjen består av flere delmål. Bærekraftsmålene er et verktøy for å jobbe sammen mot blant annet å utrydde sult, bekjempe fattigdom og stoppe klimaendringene. Mål 8 handler om anstendig arbeid og økonomisk vekst. Målet er å: «Fremme varig, inkluderende, bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle». Det er nemlig slik at omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at de ikke kan leve av lønnen sin. Å skape jobber hvor det er greit å arbeide er en av de største utfordringene for alle land fram mot 2030 (hentet fra FN-sambandet).

1.     Hva tenker du om at omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at de ikke kan leve av lønnen sin?

2.     Ut fra det Anita forteller i filmen om jobben som te-plukker, har du inntrykk av at de klarer å leve av lønnen sin på 8 kroner om dagen?

3.     Hvorfor tror du at lønningene er så lave på te-plantasjene? Hvem tjener på at lønningene er så lave?

4.     Kan du tenke deg å betale mer for teen du kjøper her i Norge hvis det fører til at te-arbeiderne får en bedre lønn?

5.     Tror du det er mulig at vi/alle land klarer å skape nok jobber hvor det er trygt og greit å jobbe fram til 2030? Hva tror du må til for å få nå dette målet? Hva kan hvert enkelt land gjøre?

Lær mer

Prøv rollespillet «Tekstilfabrikken» fra FN Sambandet her

Kompetansemål

 Samfunnsfag (10. trinn):                                                                                                                               

  • Vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet                                                                                                                                    
  • Samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag    

Last ned

Lærerveiledning

8.-10.trinn

Last ned