Å være barn på en te-plantasje i Bangladesh

Fatima er 12 år. Hun bor på en te-plantasje sammen med familien sin. Hun liker å hoppe paradis, gå på skolen, og så elsker hun tyggegummi med jordbærsmak. – Familien min er ganske stor. Vi er: bestemor, bestefar, mamma, pappa, storesøster, storebror, kona til storebror, dattera til storebror, sønnen til storebror, lillesøster én og lillesøster to, forteller Fatima – Også har jeg en storebror til, men han bor i Dhaka.

Hele den store familien til Fatima bor i et lite jord-hus. Huset leier de av te-selskapet. Te-selskapet eier te-plantasjen hvor foreldrene jobber. Hele landsbyen består av arbeidere på te-plantasjen, og alle innbyggerne leier husene sine av te-selskapet. – Jeg har mange gode venner i nabohusene, sier Fatima. – Vi har jo alltid bodd her, alle sammen.

Mor plukker te

Ikke alle går på skolen

Fatima har gått fem år på skolen. Hun sluttet i fjor, da hadde ikke foreldrene råd til å sende henne på skolen lenger fordi de trengte arbeidskraften hennes på te-plantasjen. – Jeg skulle gjerne gått flere år på skolen, men det er ikke så mange som går mer enn fem år. Jeg er heldig som fikk gå på skolen i det hele tatt. Storebroren og storesøsteren min fikk aldri gå på skolen, forklarer Fatima.

Nå jobber Fatima hver dag, tre timer om dagen, på te-plantasjen. Resten av dagen passer hun småsøsknene sine og gjør husarbeid. Da vi spurte henne om hun pleide å leke, svarte hun at det hendte en gang i blant. – På fredager jobber vi ofte litt mindre på te-plantasjen. Da hender det at jeg løper over til venninnen min, Maria, og så hopper vi paradis.

Damene i te-plantasjelandsbyen

Storebror i Dhaka

Storebroren til Fatima bor i Dhaka. Der har han bodd i åtte år. Han jobber på en skofabrikk. To ganger har han vært hjemme og besøkt familien på te-plantasjen. – Det var veldig kjekt da han var hjemme, sier Fatima med et litt trist ansiktsuttrykk. – Det er veldig dyrt å reise hit fra Dhaka, og så har han ikke så mye fri, så han kan ikke komme på besøk så ofte.

Da storebroren kom på besøk fortalte han om hvordan livet var i storbyen. Det hørtes veldig annerledes ut enn livet på te-plantasjen. De fleste som bor her, har aldri vært utenfor plantasjen. Og så hadde broren med tyggegummi med jordbærsmak. – Har du smakt tyggegummi med jordbærsmak? spør Fatima. – Det er det beste jeg har smakt, forteller hun med stjerner i øynene.

Menneskerettighetene gjelder ikke for oss

Livet er veldig tøft for familiene som bor på te-plantasjene. – Vi har lært om menneskerettigheter på skolen, forteller Fatima, men jeg tror plantasjeeierne her har glemt at de gjelder for oss også. Hunden til direktøren har finere hus enn oss, sier hun videre og himler med øynene.

- Pappa sier at mye av grunnen til at politikerne i landet ikke straffer de som behandler arbeiderne sine dårlig er fordi de ikke har tid til å tenke på folket i landet vårt.

Det er for mange problemer på en gang. De klarer ikke å løse alt, forklarer Fatima.


Drømmer om fremtiden

–  Jeg har lyst til å flytte til Dhaka, til storebroren min, sier Fatima med en lurt smil. – Jeg kan bo hos han, og så kan jeg kanskje jobbe som hushjelp hos noen rike utlendinger. Og så kan jeg tygge jordbærtyggegummi hele tiden, sier hun mens hun ler høyt.

Fakta om utdanning

Utdanningssystemet i Bangladesh er ganske likt det norske. Barneskolen er delt i to; barnetrinnet fra 1.-4.klasse og mellomtrinnet fra 5.-8.klasse. Ungdomsskolen er fra 9.-10.klasse og videregående fra 11.-12.klasse.

Selv om Bangladesh har et system for utdanning betyr ikke dette at alle barn går på skolen. Mange barn dropper ut av skolen etter bare noen få år. En av tre slutter før de har fullført barneskolen. Noen barn må jobbe, andre gifter seg og får barn. Dette gjør at de slutter på skolen. Mange har heller ikke tilgang til en god skole med utdannede lærere.

I tillegg ligger store deler av Bangladesh rett over havnivået. Når snøen smelter i fjellene i Himalaya, og renner ned gjennom Bangladesh og ut i havet, flommer alle elvene over og blir til store innsjøer. Dette gjør at noen steder er skolene under vann halve året. Andre steder kommer ikke elevene seg til skolen, fordi det har kommet en innsjø mellom hjemmet deres og skolen.

Fakta om by og landsby

De aller fleste bengalere bor på landsbygda. Likevel er hovedstaden i Bangladesh, Dhaka, en av verdens største byer. Det bor cirka 20 millioner mennesker i byen. Befolkningen i Dhaka har eksplodert de siste årene, særlig slumområdene. En tredjedel av befolkningen på landsbygda lever i fattigdom. Mange av disse lever i ekstrem fattigdom. I byene lever en femtedel i fattigdom.

Mange migrerer fra landsbygda til byen med håp om en bedre fremtid og flere jobbmuligheter. Det er vanskelig for mennesker uten utdannelse å få en god jobb i byen. Mange ender opp med å ta en veldig dårlig betalt jobb med dårlige arbeidsforhold, og da ender de opp med å måtte bo i slummen.

Fakta om Bangladesh historie

Ulike land har opp gjennom historien styrt over Bangladesh. Dette er mye av grunnen til at Bangladesh har blitt som det er i dag.

På 1760-tallet etablerte britene det Østindiske-selskapet i landet. Fra da kan man si at det var et selskap som eide hele Bangladesh og nabolandene. Både England og selskapet ville tjene mest mulig penger og brydde seg ikke så mye om innbyggerne i Bangladesh.

Bangladesh hørte lenge til India. I 1947 ble India delt. Bangladesh ble underlagt Pakistan og fikk navnet Øst-Pakistan. Uenighetene mellom Øst-Pakistan og Pakistan ble større og større i 1960-årene. Dette førte til slutt til en veldig blodig krig mellom Pakistan og Bangladesh i 1971. Mellom 300 000 – 500 000 mennesker ble drept, og mellom åtte og ti millioner mennesker flyktet til India. India ble etter hvert med i krigen for å forsvare Bangladesh. 16.desember 1971 gav Pakistan opp og Bangladesh ble en selvstendig stat, etter mange hundre år under andre lands styre.

Bangladesh har hatt store sår etter den blodige krigen i 1971. Mange mistet noen de var glade i og mange kvinner ble voldtatt. Samtidig måtte landet bli demokratisk. Årene etter at landet ble selvstendig har krangling mellom politiske ledere ødelagt mye for utviklingen av demokratiet.

På 1990-tallet endret dette seg og flere frie valg ble holdt. Valgene har vært mer eller mindre frie siden da, men politikerne er fremdeles uenige og krangler mye seg i mellom. Dette har gjort at politikken ikke først og fremst har handlet om å bygge landet, men heller om å krangle om hvem som skal bestemme. Bangladesh kjennetegnet som et av de mest korrupte landene i verden.

Forklaring av vanskelige ord:

Demokrati: betyr folkestyre – at folket styrer. Det betyr at viljen til flertallet skal bestemme. I demokratiske land velger innbyggerne politikerne de stoler på skal styre slik velgerne ønsker. 

Eksportere: betyr å selge en vare til et annet land. Norge eksporterer for eksempel olje, fisk og trær. 

Frie valg: Et valg kan være at elevene i en klasse rekker opp hånda hvis de stemmer for en sak, og hvis de som stemmer for er flere enn de som stemmer imot, vinner de saken. Det kan også være ved valg av politikere. For at et valg skal være fritt, må alle – både menn og kvinner, uansett hudfarge og etnisitet kunne delta. 

Gjeld: får man når man tar opp lån. Hvis man tar opp et lån på for eksempel 100kr, har man 100kr i gjeld. De som låner ut penger legger ofte på renter på lånet. Det betyr at man må betale tilbake litt mer enn det man har lånt. Derfor vokser gjelden dersom man ikke betaler tilbake med en gang. 

Korrupsjon: Når en person er korrupt driver den med korrupsjon. Korrupsjon betyr at man gir fordeler til en person mot at man selv får fordeler tilbake. Dette kan for eksempel være at man betaler en politimann for å ikke anmelde deg hvis du har gjort noe ulovlig. Eller det kan være en politiker som får penger, eller en ny bil, dersom den ikke endrer en lov. 

Migrere: Betyr å flytte. En person som flytter er en migrant. 

Plantasje: En stor jordeiendom der det dyrkes for eksempel bananer, kaffe, te eller bomull. De fleste plantasjer er i tropiske land som gjerne er fattige. Her er ofte plantasjeeierne veldig rike og arbeiderne veldig fattige. Dette gjør at arbeiderne må godta dårlige lønninger og å bli behandlet dårlig, de har ikke noe valg. 

Slum: En del av en stor by, hvor menneskene lever trangt og i fattigdom. Det er et område med dårlig tilgang til vann og elektrisitet, og hvor det ikke er skole eller helsestasjoner.

Oppgaver

Under er forslag til spørsmål til teksten, refleksjonsspørsmål og påstander (enig/uenig). For å svare på påstandene kan elevene gå til høyre side av klasserommet hvis de er enige, venstre hvis de er uenige, og etterpå diskutere hvorfor de gikk der de gikk. 

Historie og demokrati

Spørsmål

 1. I hvilket årstall ble Bangladesh selvstendig? b. I hvilke årstall ble Norge selvstendig?
 2. Vet du hvor lenge Bangladesh har vært et demokratisk land?
 3. Hva het selskapet som styrte Bangladesh i en lang periode?
 4. Hvorfor lever mange mennesker i fattigdom i Bangladesh? 
 5. Forklar med egne ord hva demokrati er? 

Refleksjonsspørsmål

 1. Hva tror du er forskjellen på å bli styrt av demokrati og av et firma som ønsker å tjene penger? 
 2. Hva tror du er forskjellen på å bli styrt av demokrati og av lederne i et annet land?
 3. Kan du komme på fem grunner til hvorfor demokrati er bra?

Enig/uenig?

I 1814 ble demokratiet innført i Norge– men bare 7,5 prosent av befolkningen kunne stemme – det var menn over 25 år, med godt yrke og eiendom. Kvinner fikk stemmerett i 1913.

 1. Var Norge et demokratisk land i 1814?
 2. Bangladesh er et fattig land fordi landet ikke alltid har hatt demokrati?

Utdanning

Spørsmål

 1. Hvorfor er det så mange elever i Bangladesh som ikke fullfører skolen?
 2. Hvorfor er det færre jenter enn gutter som fullfører skolen i Bangladesh? 
 3. Har foreldrene til Fatima gått på skolen?

Refleksjonsspørsmål

 1. Hvor mye koster det å gå på skole i Norge? Må noe handles inn til skolestart, eller er det helt gratis å gå på skolen?
 2. Hvorfor er det viktig at lærere har god utdanning? Kan du komme på minst tre grunner?  
 3. Hvorfor er det spesielt viktig at barn i fattige land får mulighet til å gå på skole?

Enig/uenig?

 1.  Barnearbeid er greit hvis barna tjener penger til å betale for sin egen skolegang?
 2. Det er bedre å gå på skole med en lærer uten utdannelse enn å ikke gå på skolen i det hele tatt?

Fattigdom i by og landsbygd

Spørsmål

 1. Hvorfor ønsker mange å flytte fra landsbygda og inn til de store byene i Bangladesh?

Refleksjonsspørsmål

 1. Hvorfor er det mer fattigdom på landsbygda enn i byene i Bangladesh?
 2. Hva tror du er likt/forskjellig med å vokse opp i en by i Bangladesh og i Norge? 
 3. Hva tror du er likt/forskjellig med å vokse opp på landsbygda i Bangladesh og i Norge?

Enig/uenig?

 1. Mennesker som lever i fattigdom bør flytte inn til byen for å få seg en jobb og tjene penger?

Helse

Refleksjonsspørsmål

 1. Hvordan tror du det hadde vært å bo i Norge dersom det ikke fantes sykehus eller leger til alle innbyggerne?  Skriv minst tre punkter.

Te-plantasjer

Refleksjonsspørsmål

 1. Hvordan tror du det er å leve på en te-plantasje?
 2. Hvorfor tror du at noen mennesker må leve som Fatima og familien hennes?
 3.  a. Vet du hvor mye en pakke te i Norge koster? b. Hvem tror du tjener mest på en pakke te?

Fattigdom

 1. Hva tror du er forskjellen mellom å leve i fattigdom i Norge og i Bangladesh? 
 2. Hvorfor tror du at noen land er fattige og andre land er rike? Skriv minst fire setninger.
 3. Hvorfor tror du at bare de rike blir rikere og de fattige bare fortsetter å være fattige i Bangladesh?