Å være jente i Bangladesh, 5.-7.trinn

I Bangladesh er det vanlig å gifte bort døtrene sine når de er veldig unge, kanskje bare 14 eller 15 år. I følge tradisjonen skal ikke jenter jobbe eller tjene egne penger, mange blir derfor giftet vekk så de ikke skal være en økonomisk byrde for familien. Det er forbudt ved lov å gifte seg før man er 18 år i Bangladesh, og jenter har like stor rett på å gå på skolen som gutter. Men mange er verken klar over denne loven eller kvinner og barns rettigheter.

Vi treffer Bornali som tilhører en jentegruppe som heter Shonglap som reiser rundt og lærer bort kunnskap om jenters rettigheter.

Refleksjonsspørsmål

· Synes du det er viktig at både gutter og jenter får gå på en god skole? Ja/Nei? Begrunn svaret ditt.

· I landsbyen til Bornali får jentene lære seg praktiske ferdigheter. For eksempel å veve tøystykker, sy ulike ting og flette kurver. Tror dere dette er viktig? Begrunn svart ditt.

· I Norge er det mange familier hvor begge foreldrene jobber, selv om de har barn. Hvorfor er det lettere i Norge enn på landsbygda i Bangladesh?

· Finnes det forskjeller på hvordan jenter og gutter blir behandlet i Norge? Hvis ja, prøv å kom med eksempler.

· I Bangladesh er det 18-års grense for å gifte seg. Likevel er det mange som blir giftet bort når de er mye yngre. Hvorfor tror dere dette skjer? Prøv å nevn minst tre grunner.

· Til jentene: Hvordan hadde du reagert dersom de rundt deg ikke ville lytte til dine meninger og råd kun fordi du er jente?

· Til guttene: Hvordan hadde du reagert dersom de rundt deg ikke ville lytte til dine meninger og råd kun fordi du er gutt?

· Noen av jentene i landsbyen til Bornali får tilbud om ledertrening. Tror dere det er viktig? Begrunn svaret ditt.

· Et berømt sitat sier: «Hvis du utdanner en jente utdanner du en hel familie». Hva tror dere det betyr?

· Hva tror dere skjer med de barna som blir tatt ut av skolen fordi foreldrene ikke har råd til å la dem få en utdanning?

Oppgaver     

1. Gruppevis eller individuelt. I filmen sier Bornali at hun syns det er fantastisk å vite at hun har egne rettigheter. Les en forenklet utgave av barnekonvensjonen her.

a. Er dine rettigheter ulike fra Bornali sine? Synes du det er noen rettigheter i barnekonvensjonen som er spesielt viktige? Synes du det mangler noen rettigheter i barnekonvensjonen? Skriv ned det du kommer på.

b. Tror dere noen av disse rettighetene blir brutt i Bangladesh på grunn av fattigdom? Skriv 3 eksempler hver og diskuter dem i klassen. 

2. Lag en tegneserie på 9-24 ruter. Bornali er hovedpersonen i tegneserien, og hun forteller hvordan Shonglap har endret livet hennes.  

Utforsk

Se filmen «Retten til utdanning». Filmen forklarer hvorfor det er viktig å gå på skole, og hvorfor det er spesielt viktig at jenter får fullført skolegangen. Diskuter refleksjonsspørsmålene til filmen. 

Kompetansemål 

Samfunnsfag (7.trinn):                                                                                                                       

  • Samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land                                                                                                                
  • Drøfte kva likeverd og likestilling har å seie fore eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering

Last ned

Lærerveiledning med alle oppgavene

Last ned