Å være jente i Bangladesh, 8.-10.trinn

I Bangladesh er det vanlig å gifte bort døtrene sine når de er veldig unge, kanskje bare 14 eller 15 år. I følge tradisjonen skal ikke jenter jobbe eller tjene egne penger, mange blir derfor giftet vekk så de ikke skal være en økonomisk byrde for familien. Det er forbudt ved lov å gifte seg før man er 18 år i Bangladesh, og jenter har like stor rett på å gå på skolen som gutter. Men mange er verken klar over denne loven eller kvinner og barns rettigheter.

Vi treffer Bornali som tilhører en jentegruppe som heter Shonglap som reiser rundt og lærer bort kunnskap om jenters rettigheter.

Refleksjonsspørsmål

· I følge FNs bærekraftsmål skal alle barn, både gutter og jenter, få gå på en god skole innen 2030 (Les mer om FNs bærekraftsmål nr.4 og 5 her).

       o Hvorfor er det viktig at både jenter og gutter går på skole?
       o Et berømt sitat sier: «Hvis du utdanner en jente utdanner du en hel familie». Hva tror dere det betyr?

· I landsbyen til Bornali er det flere av jentene som får ledertrening. Hvorfor tror dere det er viktig? 

· På verdensbasis finner vi flere menn enn kvinner i lederstillinger, både i bedrifter og som statsledere. Hvilken betydning har dette for likestilling?

· I Norge er det mange familier hvor begge foreldrene jobber, selv om de har barn.
       o Hvorfor tror dere det er slik, og har det alltid vært slik?
       o Hvorfor er det lettere å ha barn og jobbe i Norge enn på landsbygda i Bangladesh?

· Finnes det forskjell på hvordan jenter og gutter blir behandlet i Norge? Hvis ja, prøv å kom med eksempler.

· I Bangladesh er det 18-års grense for å gifte seg. Likevel er det mange som blir giftet bort når de er mye yngre. Hvorfor tror dere dette skjer? Prøv å nevn minst tre grunner.

Oppgaver            

1. Jobb i grupper eller individuelt. I filmen sier Bornali at hun syns det er fantastisk å vite at hun har egne rettigheter. Les en forenklet utgave av barnekonvensjonen her. Tror dere noen av disse rettighetene blir brutt i Bangladesh på grunn av fattigdom? I så fall hvilke, og hva tenker du om det? 

2. FNs Bærekraftsmål 5 sier at verdens land skal jobbe for å «oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling» innen 2030. Når jenter blir tatt ut av skolen, og giftet bort vil det gjøre det vanskeligere å nå dette målet. Jobb i grupper og lag en film eller en powerpoint presentasjon om barneekteskap som dere viser for resten av klassen. Hei Verden, UNICEF og Plan er gode kilder. Som et minimum bør dere svare på disse spørsmålene:

                 i.    Hvor mange barn blir giftet bort hvert år?

                ii.     Hva er hovedgrunnene til at barn blir giftet bort?

               iii.     I hvilke land blir barn giftet bort? Finnes det noen likhetstrekk mellom disse landene?

               iv.     Hva kan konsekvensene være for ei jente dersom hun blir giftet bort?

                v.    Hvorfor blir det vanskelig å nå FNs bærekraftsmål 5 når barn giftes bort?

Utforsk

1. Se filmen «Retten til utdanning». Filmen forklarer hvorfor det er viktig å gå på skole, og hvorfor det er spesielt viktig at jenter får fullført skolegangen.
       o Diskuter refleksjonsspørsmålene til filmen

2. Gå inn på verdensbestenyheter.no. Her kan du velge nyheter basert på hvilke bærekraftsmål de er relaterte til. Les nyheter relatert til bærekraftsmål 4 og 5. Velg ut den nyheten du ble mest overrasket over og presenter for klassen.  

Kompetansemål

KRLE (10. trinn):                                                                                                                                             

  • Identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom                                                                                                 

Samfunnsfag (10. trinn):                                                                                                             

  • Samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag                              
  • Utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd. 

Last ned

Lærerveiledning med oppgavene i PDF

Last ned