Plakat Bangladesh

Bangladesh-plakat med bilder av barns hverdagsliv. Lærerveiledningen viser hvordan læreren gjennom samtale og oppgaver kan bruke plakaten til å gi elevene større innsikt i forskjeller i levekår, samtidig som at elevene får økt forståelse for betydningen av likeverd og rettigheter.

Bestill plakaten fra vår bestillingsside og heng den opp i klasserommet.
Last ned

Lærerveiledning

Lærerveiledning

Last ned

Plakat

Plakat

Last ned