Barn fra Norge ringer til barn fra Bangladesh

I filmen får dere se at elevene spør hverandre om hva de vet om Norge og om Bangladesh, hvor de bor og hva de liker å spise og gjøre på fritiden.


Oppgaver til filmen

- Nevn tre ting som er likt for barna fra Norge og barna fra Bangladesh. 

- Lag en tabell med to kolonner:

  • På den ene siden skriver du opp ting som du tror og mener er likt for barn i Norge og Bangladesh.
  • På den andre siden skriver du ting du tror er forskjellig for barn i Norge og Bangladesh.
  • Studer tabellen du har fylt ut og sammenlign tabellen din med en klassekamerat.
  • Diskuter gjerne i klassen med utgangspunkt i tabellene deres: Er barna i Norge og Bangladesh mest like eller ulike. Hva mener dere?