Bli kjent med Bangladesh

Mye mindre enn Norge, men over 160 millioner innbyggere. Den lykkeligste befolkningen i verden, men landet er et av verdens fattigste land. Bli med til Bangladesh, et fargerikt land!

Geografi

Nesten hele Bangladesh er lavland. Cirka 90 prosent ligger bare mellom 0,5 og 10 meter over havet (moh). De eneste fjellene ligger i nordøst og sørøst. De fleste av disse fjellene er bare mellom 240 og 600 moh. Det høyeste fjellet heter Keokradong. Det er 1230 moh. og ligger helt sørøst i landet.


Landet har over 800 elver. De største elvene er Padma og Mamuna (Jamuna på engelsk). Disse elvene renner fra India, der de kalles Ganges og Brahmaputra. Brahamputra renner helt fra Kina. 

Når det er regntid, og snøen smelter i Himalaya, renner det veldig mye mer vann i elvene. Dette gjør at elvene flommer over og blir til store innsjøer. 

I sørvest ligger et nesten ubefolket område. Området er dekket av en skog som er så tett at det nesten ikke går an å gå gjennom den. Skogen strekker seg inn i India. Her finnes det blant annet bengaltigere.

Klima og klimaendringer

Når elvene flommer over og blir til innsjøer fører det til at mange skoler blir oversvømt og at mange elever ikke kommer seg til skolen. Ikke bare flommer elvene over, Bangladesh har også fått smake på ekstremvær. Hvert år opplever landet rundt 16 sykloner. 

Heldigvis har innbyggerne i Bangladesh lært å beskytte seg bedre mot ekstremvær og flom. Selv om landet har fått mer ekstremvær de siste årene, er det færre som blir drept eller skadet nettopp fordi de er bedre forberedt. Syklonene fører med seg ekstremt sterke vinder og flodbølger som fører til store ødeleggelser. De siste årene har syklonene blitt sterkere.

Plante og dyreliv


16 prosent av Bangladesh er dekket av skog. Helt i sør, i deltaområdene, kalles skogen mangroveskog. Mangroveskog betyr skog som også kan vokse når områdene står under vann. 

Det finnes flere arter kattedyr, rever, grevlinger og snikekatter i Bangladesh, og i tillegg store planteetere som villsvin, hjorter og vannbøffel. Fremdeles finnes det noen få indiske elefanter, bengaltigere og leoparder. 

I den stor elven Padma lever gangesdelfinen og to krokodillearter. Det er mange flotte, store fulger i Bangladesh, blant andre; storadjutant (en stork), gribber, vaktler, bietere, løvfugler og solfugler.

Historie

Ulike land har opp gjennom historien styrt over Bangladesh. Dette er mye av grunnen til at Bangladesh har blitt som det er i dag. 

På 1760-tallet, da Bangladesh var en del av India, etablerte britene det Østindiske-selskapet i India. Fra da av kan man på en måte si at det var et selskap som eide hele Bangladesh og nabolandene. Både England og selskapet ville tjene mest mulig penger og brydde seg ikke så mye om innbyggerne i Bangladesh.  

I 1947 ble India delt. Bangladesh ble underlagt Pakistan og fikk navnet Øst-Pakistan. Uenighetene mellom Øst-Pakistan og Pakistan ble større og større i 1960-årene. Dette førte til slutt til en veldig blodig krig mellom Pakistan og Bangladesh i 1971. Mellom 300 000 – 500 000 mennesker ble drept, og mellom åtte og ti millioner mennesker flyktet til India. India ble etter hvert med i krigen for å forsvare Bangladesh. 16.desember 1971 gav Pakistan opp og Bangladesh ble en selvstendig stat, etter mange hundre år under andre lands styre. 

Bangladesh har hatt store sår etter den blodige krigen i 1971. Mange mistet noen de var glade i og mange kvinner ble misbrukt. Samtidig måtte landet bli demokratisk. Årene etter at landet ble selvstendig har krangling mellom politiske ledere ødelagt mye for utviklingen av demokratiet.  

På 1990-tallet endret dette seg, flere frie valg ble holdt. Valgene har vært mer eller mindre frie siden da, men politikerne er fremdeles uenige og krangler mye seg i mellom. Dette har gjort at politikken ikke først og fremst har handlet om å bygge landet, men heller om å krangle om hvem som skal bestemme. I tillegg blir Bangladesh kjennetegnet som et av de mest korrupte landene i verden.


Styresett

Bangladesh er en demokratisk republikk. Det vil si at landets president og nasjonalforsamling velges ved valg. 

Selv om landet ble selvstendig i 1971, og valgene har blitt mer og mer demokratiske, er politikken mye preget av konflikt mellom de to største partiene. 

Selv om Bangladesh styres demokratisk har militæret mye makt. Landet har hatt flere kupp, og flere attentatforsøk har blitt gjort på de ulike politikerne. 

Bangladesh er et muslimsk land, på samme måte som at Norge er et kristent land. De fleste lever som vanlige, fredelige muslimer, men det finnes også noen ekstreme islamistiske grupper. Disse islamske ekstremistene har stått bak en rekke bombeangrep de siste årene.

 

Levekår

Bangladesh er et lite land, men det bor nesten 160 millioner mennesker der. Livet er tøft for mange som lever i Bangladesh. En av tre lever i fattigdom. Menneskene som lever i fattigdom i Bangladesh har veldig lite penger. Noen bor på gata, andre bor i skur, under en plastsekk, eller i et lite hus. De som har jobb tjener lite, og de som ikke har jobb tjener ingenting. Det er vanskelig for barn i disse familiene å gå på skolen. De har heller ikke råd til å gå til legen hvis noen skader seg eller blir syke. 

Likevel har Bangladesh blitt kåret til et av verdens lykkeligste land. Sammen med Norge ligger Bangladesh blant topp ti på lykkelighetsstatistikk i verden. 

De aller fleste bengalere bor på landsbygda. Likevel er hovedstaden i Bangladesh, Dhaka, en av verdens største byer. Det bor cirka 20 millioner mennesker i byen. Befolkningen i Dhaka har eksplodert de siste årene, særlig slumområdene.  

Mange migrerer fra landsbygda til byen med håp om en bedre fremtid og flere jobbmuligheter. Det er vanskelig for mennesker uten utdannelse å få en god jobb i byen. Mange ender opp med å ta en veldig dårlig betalt jobb med dårlige arbeidsforhold, og da ender de opp med å måtte bo i slummen.


Folk, kultur og religion

De aller fleste, 90 prosent, av innbyggerne i Bangladesh er muslimer, mens cirka 9 prosent er hinduer. De fleste av de resterende bengalerne er enten kristne eller buddhister. 

Det er cirka 53 forskjellige urfolksgrupper i Bangladesh. Av de 160 millioner menneskene som bor i Bangladesh, er bare 1,3 prosent av befolkningen urfolk. Det vil si at cirka to millioner mennesker er urfolk i Bangladesh. 

Urfolkene i Bangladesh har en litt annen kultur, mange har en annen religion, de fleste har eget språk og flere har et litt annet utseende enn de typiske bengalerne. De fleste urfolksgruppene er enten kristne eller buddhister. Urfolkene er med andre ord både en kulturell minoritet, språklig minoritet og religiøs minoritet.


Utdanning

Utdanningssystemet i Bangladesh er ikke så veldig ulikt det norske. Barneskolen er delt i to; barnetrinnet fra 1.-4.klasse og mellomtrinnet fra 5.-8.klasse. Ungdomsskolen er fra 9.-10.klasse og videregående fra 11.-12.klasse.

Selv om Bangladesh har et system for utdanning betyr ikke dette at alle barn går på skolen. Mange barn dropper ut av skolen etter bare noen få år. En av tre slutter før de har fullført barneskolen.

Noen barn må jobbe, andre gifter seg og får barn. Dette gjør at de slutter på skolen. Mange har heller ikke tilgang til en god skole med utdannede lærere. Noen barn får bare gå på skole halve året. Det er i de områdene som er rammet av flom. Da kan det hende at skolene ligger under vann halve året eller det kan komme det en innsjø mellom hjemmet deres og skolen, slik at de ikke kommer seg på skolen.

Bangladesh og Norge

Norge og Bangladesh har et godt forhold. Norge har ambassade i Bangladesh. Bangladesh har en nordisk ambassade i Sverige som dekker Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island. 

Forholdet mellom landene baserer seg først og fremst på diverse bistandsprosjekter fra Norge, men de siste årene har landene også fått et tettere næringslivssamarbeid. Det vil si at bedrifter i Norge og bedrifter i Bangladesh samarbeider og handler med hverandre.