Før flommen tar oss

Klimaendringene er urettferdige! Det er ikke befolkningen i Bangladesh sin skyld at klimaet endrer seg, men når havet stiger, snøen smelter i Himalaya og verden får mer ekstremvær, ødelegger dette spesielt for Bangladesh. Heldigvis har befolkningen blitt bedre til å tilpasse - og beskytte seg mot klimaendringene.

Se film om Nobel som forteller om klimaendringer i Bangladesh.Nesten hele Bangladesh er lavland. Cirka 90 prosent ligger bare mellom 0,5 og 10 meter over havet. Når det er regntid, og snøen smelter i Himalaya, renner det veldig mye mer vann i elvene. Dette gjør at elvene flommer over og blir til store innsjøer.


Klimaendringer

Klimaendringene kommer av menneskenes forurensing, og det gjør at jordkloden blir syk. Man kan på en måte si at jorda får feber og begynner å svette. Forskerne sier at jorda holder på å bli varmere og at havene stiger. Hvis havene stiger, vil elvene i Bangladesh stige enda mer.

Forskerne sier også at verden vil se mer ekstremvær. Bangladesh har rundt 16 sykloner hvert år. Syklonene fører med seg ekstremt sterke vinder og flodbølger som fører til store ødeleggelser. De siste årene har syklonene blitt sterkere.

Når elvene blir større, med sterkere strømninger, ødelegger syklonene mer enn da elvene var mindre. Når elvene er nærmere hus, blir disse husene lettere blåst på elva når syklonene kommer.Klimaendringene er dobbelt urettferdige!

Klimaendringene er skikkelig urettferdige. Det er ikke menneskene som bor i Bangladesh som forurenser mest, det er menneskene i de rike landene. 

Klimaendringene er ikke bare urettferdige, men de er også dobbelt urettferdige. For de som kommer til å merke klimaendringene aller mest er barn, og spesielt barna i land som Bangladesh. Og de forurenser nesten ingenting.

Klimatilpasning

Klimatilpasning betyr å tilpasse seg det nye klimaet. Det kan for eksempel være å bygge huset på en fjelltopp eller åskam, slik at huset ikke kan bli skylt på elva hvis elva flommer over. Det kan også være å bygge demninger, som gjør at vannet stopper opp og ledes en annen vei. 

Flytende skoler er også en måte å tilpasse seg klimaet. En flytende skole er skole på båt. Båten kjører rundt til landsbyene og henter elevene der barna ikke får gå på skolen. Klasserommet er på selve båten. Dette gjør at barn som bor på steder der elvene blir så store at de ikke kommer seg til skolen, får gått på skolen uansett. En flytende skole kan heller ikke bli ødelagt på grunn av oversvømmelser. Den flyter oppå vannet.


Flinkere til å beskytte seg!

Selv om klimaendringene fører med seg flom og ekstremvær, har befolkningen i Bangladesh blitt flinkere til å beskytte seg. De har lært hvilke områder som er trygge når flommen eller syklonene kommer. De har lært å bygge husene sterkere og på steder som er tryggere. I tillegg lærer mange barn førstehjelp på skolen. Mange av barna lærer førstehjelp til resten av familien også. Dette gjør at de vet hva de skal gjøre når noen skader seg.

Spørsmål:

  • Er det rettferdig at klimaendringer ødelegger mest for dem som ikke har skylda for klimaendringene – mennesker som lever i fattigdom, og spesielt barn.
  • Hva menes med at klimaendringene er "dobbelt urettferdig"?
  • Mange miljøorganisasjoner snakker om "klimarettferdighet". Hva tror du det betyr?
  • Hva gjør menneskene i Bangladesh for å beskytte seg mot flom, sykloner og ras?
  • Ødelegger klimaendringer for oss i Norge også?
  • Hva tror du er grunnen til at menneskene ikke gjør mer for å redde klimaet? 
  • Hva kan du gjøre?
  • Hvordan påvirker forurensing i Norge barn i Bangladesh?

Ordforklaring:

Klima: Klima er vær over en lengre periode. Man kan ha stygt vær én eller noen dager, men hvis det regner hele tiden i mange måneder har man et fuktig klima.

Klimaendringer: FNs klimapanel, som består av forskere fra hele verden, sier at klimaet i verden holder på å endre seg fordi menneskene forurenser. Forskerne tror at vi vil få mer og mer ekstremvær i årene som kommer. De tror også at verdenshavene kommer til å stige.