Faktaark Bangladesh

Hvor mange lever i fattigdom i Bangladesh? Hvor mange bruker mobiltelefon? Finn ut, sammenlign og lag søylediagram. 

Bestill plakaten fra vår bestillingsside og heng den opp i klasserommet.

Oppgaver

Sammenlign:

Skriv ut faktaarket om Norge og sammenlign:

  • Hva skiller Norge mest fra Bangladesh?
  • Hvor bor det flest mennesker? 
  • Hvor bor det flest fattige mennesker? 
  • I hvilket land lever befolkningen lengst? (Tallene her er basert på gjennomsnitt. I mange land i Sør er spedbarnsdødeligheten stor. Dette gjør at gjennomsnittsalderen på levealderen går ned betraktelig.) 
  • På hvilke måte er Norge og Bangladesh like/forskjellige? Skriv en liste på minst fem likheter og fem ulikheter.

Lag søylediagram:

Lag søylediagram for andelen som lever i fattigdom, bruker internett, bruker mobil og antall som går på skolen i Norge og Bangladesh.


  • Fattigdom: Nesten én av tre bengalere lever i fattigdom.
  • Internett: 5% har tilgang til internett.
  • Mobiltelefon: over 50% har mobil.
  • Skole:66% fullfører barneskolen.

Last ned

Faktaark Bangladesh

Last ned

Faktaark Norge

Last ned

Hurtiglenker

Faktaark Norge Faktaark Zambia Faktaark Peru Faktaark Laos