Følg en genser!

Hvor kommer materialene fra? Hvor blir de ulike delene laget? Hvordan har arbeiderne det? Hvor går pengene?

Lag en presentasjon

Ta for dere de ulike stegene: 

1.) Hvilke materialer trenger man til en bomullsgenser? Skriv en liste. 

2.) Hvor kommer bomull fra? Hva er forskjellen på økologisk og ikke økologisk bomull?

3.) Hvilke land produserer bomull? Velg deg ut to land - et i Afrika og et i Asia der det plukkes bomull. Finn ut hvor mye arbeiderne tjener, og kanskje under hvilke arbeidsforhold de arbeider. Hva er forskjellen på fair trade og ikke fair trade-produsert bomull? 

4.) I hvilke land blir tekstiler produsert? Velg deg ut to land - et i Asia og et i Latin-Amerika. Finn ut hvor mye arbeiderne tjener, og under hvilke arbeidsforhold de arbeider. Har arbeiderne lov til å fagorganisere seg? På hvilke måte kan fagorganisering føre til at arbeiderne får bedre arbeidsforhold? 

5.) Hvilke land tilhører de store kleskjedene? Ta for deg to store kleskjeder. Finn ut hvor mye overskudd kleskjedene hadde i fjor. Hva skriver kjedene om arbeidsforholdene til dem som syr klærne og plukker bomullen? Skriver de noe i det hele tatt? 

6.) Hva er forskjellen mellom minstelønn og levelønn? Hvordan reflekteres de ulike lønnstypene på bomullsmarkene, i tekstilfabrikkene og på hjemmesidene til de store kleskjedene?

Hold foredrag for hverandre!

Hva fant dere ut? - Er det stor forskjell på hva arbeiderne tjener i de ulike landene? Gir noen selskaper bedre forhold til sine ansatte enn andre? Hvilke land er verst / best?