Kart over Bangladesh

Nesten hele Bangladesh er lavland. Cirka 90 prosent av landet ligger mellom 0,5 og 10 meter over havet (moh). De eneste fjellene ligger i nordøst og sørøst. De fleste av disse fjellene er bare mellom 240 og 600 moh. Det høyeste fjellet heter Keokradong. Det er 1230 moh. og ligger helt sørøst i landet.

Landet har over 800 elver. De største elvene er Padma og Mamuna (Jamuna på engelsk). Disse elvene renner fra India, der de kalles Ganges og Brahmaputra. Brahamputra renner helt fra Kina.

Når det er regntid, og snøen smelter i Himalaya, renner det veldig mye mer vann i elvene. Dette gjør at elvene flommer over og blir til store innsjøer.

I sørvest ligger et nesten ubefolket område. Området er dekket av en skog som er så tett at det nesten ikke går an å gå gjennom den. Skogen strekker seg inn i India. Her finnes det blant annet bengaltigere.


Kart over Bangladesh

Oppgave:

  • Last ned kartet her! Tegn inn hvor fjellene, skogen og de store elvene ligger.

kilde:countrystudies.us, snl.no