Klimaendringer i Bangladesh, 5.-7.trinn

I filmen blir vi kjent med 7 år gamle Moon som bor i en liten landsby ved grensen til India. Flom oversvømmer nesten hele landsbyen seks måneder i året. Da må hennes og mange andre familier bo sammen på et trangt lite område. Det har alltid vært sånn i dette området, og det skyldes flere ting, blant annet regntiden, at snøen i Himalaya-fjellene smelter, og sykloner. Til slutt blir det så mye vann som møtes på et sted at elvene flommer over, og vannet kryper opp til husene og ødelegger hjemmene til mange mennesker. Se nederst på siden for å laste ned lærerveiledning. 


Refleksjonsspørsmål

·      Mange miljøorganisasjoner snakker om "klimarettferdighet". Hva tror dere det betyr?

·      Hva tror dere menes med at klimaendringene er "dobbelt urettferdig" for barn som lever i fattigdom? 

·      Hva tror dere er grunnen til at menneskene ikke gjør mer for å redde klimaet? 

·      Tror dere bøndene i Norge hadde klart å dyrke mat hvis markene hadde vært oversvømt halve året?

·      Hvem tror dere har det tøffest når klima endrer seg, vi i Norge eller menneskene i Bangladesh? Forklar hvorfor.

·      Hva kan vi gjøre for redde/bedre klimaet?


Oppgaver            

1.     Gruppevis eller individuelt: Lag et tankekart med så mange forslag dere klarer på hvordan man kan leve mer klimavennlig her i Norge.

a.     Velg de fire beste forslagene fra hver gruppe/person og skriv dem opp på tavlen. Er det noen av forslagene dere i klassen kan begynne med selv for å bedre miljøet?

b.     Oppfordring til læreren og klassen: bestem dere for ett av forslagene dere kan starte med i dag.

2.     Skriv et brev til Klima- og miljøministeren i Norge og fortell om hvor urettferdig dere syntes klimaendringene er. Skriv om hvor urettferdig det er for barn og særlig for barn som lever i fattigdom. Adressen er: Kongens gate 20, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo.


Utforsk

1.     Intervju en bonde i nærheten av der du bor. Lag 5-10 spørsmål og skriv ned svarene. Hva dyrker han/hun? Har han/hun måttet endre det de dyrker de siste årene på grunn av skifte i vær og klima?

2.     Se filmsnutten om Ryan på 7 år som er sjefen i sitt eget flaskepante-firma: https://www.youtube.com/watch?v=TGx5CJcF044  (1min dokumentar på enkel engelsk, men trenger kanskje litt forklaring av lærer for de yngste)

3.     For å lære mer om klimaurettferdighet, kan dere se denne filmen og løse oppgavene som hører til.

4.     NRK har en egen nett-sak med bilder fra Norge som viser hvordan klimaendringene har påvirket oss. Se/les den sammen på storskjerm i klassen, eller hver for dere, eller som lekse og diskuter funnene. Er dere overrasket?

https://www.nrk.no/jakten-pa-klimaendringene-1.14375177

Kompetansemål

 Naturfag (7. trinn):                                                                                                                                      

  • Gjøre rede for hvordan det geologiske kretsløpet, platetektonikk og ytre krefter er med på å forme og endre ulike landskap                                                                                                  
  • Utforske og presentere ei global utfordring  ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra

Last ned

Lærerveiledning

5.-7.trinn

Last ned