Mirakelet i Bangladesh

Skole og helse henger sammen. På skolen kan man lære hvordan man kan beskytte seg mot sykdommer og hvordan leve et sunt liv. Mor har rett til å gå på skolen og til å lære om helse og kosthold. I tillegg må hun ha en lokal helseklinikk hun kan besøke under graviditeten og fødselen. På helseklinikken må barna vaksineres mot farlige sykdommer.

At mor og barn holder seg friske både når mor er gravid og når barnet er lite henger sammen med befolkningsvekst. Skoler og helseklinikker gjør at det er større sjanse for at barn overlever og vokser opp til å bli friske og sterke. Dette gjør at familiene på landsbygda ikke trenger å få så mange barn.

Bangladesh er et lite land. Likevel bor det over 160 millioner mennesker i der. Det er veldig mange mennesker i et så lite land. I 1962 fikk en kvinne i gjennomsnitt syv barn i Bangladesh, i dag får kvinner mellom to og tre. Dette betyr at befolkningsveksten i verdens tettest befolkede land har stoppet opp. Professor Hans Rosling kaller dette mirakelet i Bangladesh.

Befolkningsveksten har stoppet opp

Bangladesh størrelse sammelignet med Norge

I Norge får en kvinne i gjennomsnitt mellom ett og to barn. I land som Bangladesh, der store deler av befolkningen lever i fattigdom, får ofte kvinnene mange barn. Det er ulike grunner til at noen velger å få mange barn, og det kan være ulike grunner til at noen velger å få færre barn.

Bangladesh er et av verdens fattigste land. I tillegg er det verdens tettest befolkede land. Befolkningsveksten i Bangladesh har vært et hinder for at landet skal komme seg ut av fattigdom. Heldigvis har befolkningsveksten stoppet opp.

Hvorfor så mange barn?

En årsak til at kvinner får mange barn kan være at de ikke bruker prevensjon. Noen familier vet kanskje ikke hvordan de skal beskytte seg mot å bli gravide, eller så er det så dyrt med prevensjon at de lar være å bruke det. Andre steder er det ulovlig å bruke prevensjon. Noen land er strengt religiøse, og styrt av religiøse ledere som mener at prevensjon er synd. Andre steder kan det være mannen som nekter at kvinnen skal beskytte seg fordi han vil ha flest mulig barn. Kvinnen mangler kanskje utdanning, og da har hun sannsynligvis ikke jobb. Hun er derfor helt avhengig av mannen og pengene han tjener. Dette gjør at han kan bestemme over henne, uten at hun har så mye hun skulle ha sagt. Når kvinnen mangler utdanning vet hun kanskje heller ikke at hun har rett til å bestemme over egen kropp.

En annen årsak kan være at familien trenger arbeidskraft. Desto flere barn familien får, jo flere kan hjelpe til på gården eller på åkeren, slik at familien får mat på bordet. I 1962 døde én av fire babyer som ble født i Bangladesh. Det var så få leger og sykehus at mødrene måtte regne med at noen av barna deres døde. Dette gjorde også at de heller ville ha noen ekstra barn, slik at de var sikre på at noen av barna overlevde.

Bangladesh er et lite land, men veiene er veldig dårlig utbygd så det tar lang tid å komme seg fra et sted til et annet. Store deler av befolkningen bor på avsidesliggende steder som mangler tilgang til skole og helseklinikker. Dette har gjort at størstedelen av befolkningen som bor på landsbygda lever i fattigdom. Befolkningen som lever i fattigdom på landsbygda har vanskelig for å gå på skolen, og for å dra til legen når de blir syke.

Utdanning redder liv

Erfaringer fra både Bangladesh, og mange andre land, viser at når kvinner får utdanning overlever flere barn. På skolen lærer de ikke bare å lese og skrive. De lærer også om hvordan de kan beskytte seg og familien sin mot sykdommer, og hvordan de kan bruke prevensjon for å unngå å bli gravide. Når flere av barna overlever, trenger ikke familier som lever i fattigdom å få så mange barn.

Når jenter får utdanning er det større sannsynlighet for at de får jobb og tjener sine egne penger. De er ikke avhengige av mannens penger, og kan derfor bestemme like mye i huset som mannen. I tillegg lærer jenter om rettighetene sine. Alle mennesker har rett til å bestemme over sin egen kropp. Hvis en jente ønsker å bruke prevensjon for å unngå å bli gravid, har hun sin fulle rett til det.

Bedre helsetilbud

Skole og helse henger sammen. På skolen kan man lære hvordan man kan beskytte seg mot sykdommer og hvordan leve et sunt liv. Mor har rett til å gå på skolen og til å lære om helse og kosthold. I tillegg må hun ha en lokal helseklinikk hun kan besøke under graviditeten og fødselen. På helseklinikken må barna vaksineres mot farlige sykdommer.

At mor og barn holder seg friske både når mor er gravid og når barnet er lite henger sammen med befolkningsvekst. Skoler og helseklinikker gjør at det er større sjanse for at barn overlever og vokser opp til å bli friske og sterke. Dette gjør at familiene på landsbygda ikke trenger å få så mange barn.

Mirakelet i Bangladesh

Bangladesh blir ofte brukt som eksempel på en utviklingssuksess. Den drastiske nedgangen i barnedødelighet og befolkningsvekst er to av de viktigste faktorene som trekkes frem. Mange familier har begynt å planlegge hvor mange barn de skal ha, barna vokser opp til å bli sunne og friske, og nesten alle barn begynner på skolen. Det er fremdeles mange utfordringer som må løses i Bangladesh, men den positive utviklingen landet har sett de siste årene gir håp for en bedre framtid.

Filmen forklarer befolkningsnedgangen i Bangladesh med figurer. Filmen er på engelsk.

Professor Hans Rosling forklarer utviklingen han kaller Mirakelet i Bangladesh


Klassesamtale:

  • Hvor mange barn må hver kvinne få i et land for at landet skal ha befolkningsvekst? 
  • Her kan dere se befolkningsveksten i verden. Ser vi en befolkningsvekst eller nedgang i verden i dag? Hvilke land er det som vokser raskest?  
  • Finn ut gjennomsnittet for hvor mange søsken elevene i klassen har. Hva tror dere er hovedgrunnen til at kvinner får så få barn i Norge? 
  • Hva tror dere er grunnen til at kvinner får mer hun skulle ha sagt i huset dersom hun jobber og tjener sine egne penger?

Oppgaver:

  • Hvor mange barn fødte en kvinne i Norge i a.) 1850, b.) 1900, c.) 1950 og d.) 2000  –  Lag et søylediagram. Hva tror dere er grunnen til at vi har hatt den utviklingen i Norge? Skriv minst tre grunner. 
  • Skriv en liste med minst fem punkter for hva som er viktig å lære på skolen for at familier ikke skal få så mange barn. 
  • Forklar med egne ord hvorfor høy befolkningsvekst er et problem for utvikling. 
  • Søk og lær om vaksiner. Hva var den første vaksinen og hva skjer egentlig med kroppen når man tar en vaksine?